Tag: femern landanlæg

Forberedelserne til Femern Bælt-forbindelsen strækker sig så langt som op til Ringsted, hvor man allerede nu er i gang med en af de helt centrale opgaver, nemlig at modernisere den eksisterende jernbane mellem Ringsted og Rødby Havn. Det er A/S Femern Landanlæg, et selskab i Sund & Bælt, som står for opgaven med at etablere tilslutningsanlæggene på den danske side. Læs mere om Femern Landanlæg.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.
Tog på Femern jernbane

EIB underskriver lån på DKK 1,49 mia til opgradering af det danske jernbanenetværk til Femern-tunnelen

Fundet i:

EIB underskriver et lån på DKK 1,49 milliarder (EUR 200 mio) til A/S Femern Landanlæg. Finansieringen skal bruges til at opgradere den danske jernbaneforbindelse til den fremtidige tunnel under Femern Bælt. Projektet dækker konstruktion af nye spor, opgradering af eksisterende spor til højere hastigheder, elektrificering og implementering af ERTMS. Projektet er en del af ’Scandinavian Mediterranean TEN-T Core Network Korridoren’.

Femern styrker Københavns Lufthavns konkurrencekraft

Fundet i:

Når Femern-tunnelen åbner i 2028, kan man rejse væsentligt hurtigere mellem Østdanmark og Tyskland. Den 18 kilometer lange sænketunnel vil være verdens længste, og gøre det muligt at krydse Femern Bælt på bare 10 minutter i bil og 7 minutter i tog.

Femern Landanlæg

EU-støtte til A/S Femern Landanlæg

Fundet i:

Sund & Bælt Holding A/S (cvr. Nr. 15694688) meddeler følgende: CEF-Komiteen har den 12. december 2017 stemt for EU-Kommissionens forslag om, at A/S Femern Landanlæg, der finansierer de danske landanlæg…

Første broetape på Ringsted-Femern Banen afsluttet

Fundet i:

Arbejdet med at forhøje eller ombygge 18 nye vejbærende broer på Lolland og Falster er netop afsluttet. Det er første store milepæl i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, som blev fejret med en indvielse af den sidste bro ved Eskilstrup. Se en video fra arrangementet her.

Banedanmark graver ny sejlrende ved Masnedsund

Fundet i:

Som led i opgraderingen af Ringsted-Femern banen går Banedanmark lørdag den 26. marts i gang med at grave en ny sejlrende i Storstrømmen – farvandet mellem Falster og Sydsjælland ved Masnedsund.

Forberedelserne i gang til Femern forbindelsen

Fundet i:

Forberedelserne til den faste forbindelsen over Femern Bælt strækker sig langt op på Sjælland, hvor Ringsted – Femern Banen, som er en del af Femern Bælt-forbindelsens landanlæg, er under kraftig opgradering.