Tag: Jernbane

Sund & Bælt driver og vedligeholder to vigtige jernbanestrækninger, dels jernbanen over Storebælt, dels Øresundsbanen på Amager.

Jernbanestrækningen på Storebælt er en ca. 20 km lang strækning fra Korsør via Storebæltstunnelen og vestbroen til Nyborg, mens Øresundsbanen er en ca. 18 km lang strækning, der går fra København H til Kastrup, suppleret med en godsforbindelsesbane fra Vigerslev til Kastrup. Læs mere om jernbanen på Storebæltsforbindelsen og Øresundsbanen.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.
Motorvejen ved afkørslen til Københavns Lufthavn

Trafik på Øresund Landanlæg

Øresundsanlægget, som består af både motorvej og jernbane, og Øresundsbron er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark.

Tog på Femern jernbane

Femern Landanlæg

Femern Bælt-projektet består ikke kun af en sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Som et centralt element i projektet skal jernbanen fra Ringsted til Rødby opgraderes, så der kan køre godstog på strækningen og rejsetiden til Hamborg forkortes. Det er et selskab i Sund & Bælt, som står for etablering af landanlæg på dansk side.

Sund & Bælt: fundamentet på plads for bedre internet i tog

Fundet i:

Snart vil forudsætningerne være på plads, så passagerer på Øresundsbanen og på Storebælts banestrækning kan få mere stabil mobil- og internetforbindelse. Sund & Bælt, som ejer banestrækningerne, er snart færdig med opgradering af anlæg, så teleoperatørerne kan tilslutte udstyr og levere bedre signaler. Forbedring af mobil – og datatransmissionen betyder også mere effektivt vedligehold på anlæggene.

Tunnelen får nyt brandvandssystem

Fundet i:

Der er masser af vand i tunnelen under Storebælt. Vandet løber i rør, som skal være tiptop og klar til brug, hvis der sker en ulykke og beredskabet skal bruge vand til brandslukning. I løbet af de sidste fire år er rør og ventiler løbende blevet skiftet, men der er et stykke vej endnu, før hele brandvandssystemet er så godt som skiftet. Sikkerhedskravene i tunnelen er tårnhøjt, og derfor står vedligehold af anlæg højt på listen.

Danmarksrekord på skinner

Fundet i:

I påsken blev der kørt 235,8 km/t på Storebælts jernbane. Det er danmarksrekorden indtil videre. Se filmen fra testkørslerne.

Testkørsel med 230 km/t på Storebælts jernbane

Fundet i:

I påskedagene bliver der kørt stærkt på Storebælts jernbaneforbindelse. Kunderne kommer dog i første omgang ikke hurtigere over af den grund, for der er udelukkende tale om testkørsler af køreledningsanlægget, som skal vise, om det er sikkert at køre med helt op til 230 km/t på jernbanestrækningen.

Forberedelserne i gang til Femern forbindelsen

Fundet i:

Forberedelserne til den faste forbindelsen over Femern Bælt strækker sig langt op på Sjælland, hvor Ringsted – Femern Banen, som er en del af Femern Bælt-forbindelsens landanlæg, er under kraftig opgradering.