Tag: Lovgivning

Når love ændres i relation til Sund & Bælts forretning og ageren, informerer vi om ændrede tiltag gennem pressemeddelelser og selskabsmeddelelser.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.
Tog på Femern jernbane

Anlægslov for Femern Bælt-forbindelsen vedtaget i Folketinget

Fundet i:

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget Forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven.

Panoramabillede af Øresundsbroen solnedgang

Statsstøttesag indbragt for EU-retten

Fundet i:

Rederiet Scandlines indgav i 2013 en klage til EU-Kommissionen over påstået statsstøtte til Øresundsbro Konsortiet. Scandlines påklagede, at de statsgarantier, som den svenske og den danske stat har stillet i forbindelse med…