Tag: Miljø

Der går en grøn tråd igennem alt, hvad Sund & Bælt arbejder med, og målet er at tage ansvar for omgivelserne og forene natur og trafik. Læs mere om, hvordan vi i Sund & Bælt tager ansvar for de miljø- og klimamæssige påvirkninger, som vores aktiviteter giver anledning til.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.
Dagligleder i VeteranHaven, Rene Pamperin, Sund & Bælts adm. direktør, Mikkel Hemmingsen og Joe Andersen, tidligere udsendt i Kosovo og Bosnien.

Veteraner starter op på Sprogø

Fundet i:

I går, onsdag den 4. april, var første arbejdsdag for tre veteraner fra VeteranHaven i Slagelse, som fremover får deres gang på Sprogø. Her skal de bidrage til at løse nogle af de mange vedligeholdsopgaver omkring grønne områder og ejendomme på øen i samarbejde med Sund & Bælts medarbejdere.

Personalepolitik

Personalepolitikken i Sund & Bælt har til formål at tiltrække, udvikle og fastholde en medarbejderstab med de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for en effektiv opfyldelse af Sund & Bælts målsætninger.

Det er Sund & Bælts overordnede ønske at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden arbejdsulykker for såvel medarbejdere som samarbejdsparter, der arbejder på vort anlæg og i vore kontorer.

Sprogø

Sprogø midt i Storebælt forbinder Storebæltsforbindelsens broer og tunnel. Sprogø er 154 ha og i forbindelse med anlægsarbejdet er øen blevet udvidet ca. fire gange i forhold til sin oprindelige størrelse.

Hensynet til miljøet

Femern Bælt-projektet skal gennemføres under så stor hensyntagen til natur og miljø som muligt. Det gælder både under byggeriet og ved driften af den færdige tunnel. Negative miljøpåvirkninger undgås eller minimeres så vidt muligt.

Sprogø Havmøllepark – syv vindmøller

Sprogø Havmøllepark er en del af Storebæltsforbindelsen og består af syv store vindmøller, som tilsammen årligt producerer strøm svarende til 16.000 parcelhuse. Havmølleparken blev sat i drift i 2009.