Tag: Miljø

Der går en grøn tråd igennem alt, hvad Sund & Bælt arbejder med, og målet er at tage ansvar for omgivelserne og forene natur og trafik. Læs mere om, hvordan vi i Sund & Bælt tager ansvar for de miljø- og klimamæssige påvirkninger, som vores aktiviteter giver anledning til.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.

Personalepolitik

Personalepolitikken i Sund & Bælt har til formål at tiltrække, udvikle og fastholde en medarbejderstab med de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for en effektiv opfyldelse af Sund & Bælts målsætninger.

Det er Sund & Bælts overordnede ønske at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden arbejdsulykker for såvel medarbejdere som samarbejdsparter, der arbejder på vort anlæg og i vore kontorer.

Sprogø

Sprogø midt i Storebælt forbinder Storebæltsforbindelsens broer og tunnel. Sprogø er 154 ha og i forbindelse med anlægsarbejdet er øen blevet udvidet ca. fire gange i forhold til sin oprindelige størrelse.

Hensynet til miljøet

Femern Bælt-projektet skal gennemføres under så stor hensyntagen til natur og miljø som muligt. Det gælder både under byggeriet og ved driften af den færdige tunnel. Negative miljøpåvirkninger undgås eller minimeres så vidt muligt.

Sprogø Havmøllepark – syv vindmøller

Sprogø Havmøllepark er en del af Storebæltsforbindelsen og består af syv store vindmøller, som tilsammen årligt producerer strøm svarende til 16.000 parcelhuse. Havmølleparken blev sat i drift i 2009.

Arbejdsmiljø

Sund & Bælt ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, som evner at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere og ledere. Vi tror på, at medarbejdere og ledere, der er engagerede, skaber værdi for kunderne og virksomheden.

Miljøpolitik

Sund & Bælt støtter en bæredygtig udvikling og bidrager til at opfylde de mål, som samfundet opstiller på miljø- og klimaområdet. Det sker ved at sikre, at trafikafviklingen på selskabets anlæg og selskabets drift og vedligehold gennemføres under hensyn til virkningen på det omgivende miljø.

Miljø og klima

Det er Sund & Bælts grundlæggende holdning at vise ansvar for de miljø- og klimamæssige påvirkninger, som vores aktiviteter giver anledning til.