Tag: Miljø

Der går en grøn tråd igennem alt, hvad Sund & Bælt arbejder med, og målet er at tage ansvar for omgivelserne og forene natur og trafik. Læs mere om, hvordan vi i Sund & Bælt tager ansvar for de miljø- og klimamæssige påvirkninger, som vores aktiviteter giver anledning til.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.
Sprogø ved solnedgang

Sprogø

Sprogø midt i Storebælt forbinder Storebæltsforbindelsens broer og tunnel. Sprogø er 154 ha og i forbindelse med anlægsarbejdet er øen blevet udvidet ca. fire gange i forhold til sin oprindelige størrelse.

Visualisering af sænketunnelen Femern

Hensynet til miljøet

Femern Bælt-projektet skal gennemføres under så stor hensyntagen til natur og miljø som muligt. Det gælder både under byggeriet og ved driften af den færdige tunnel. Negative miljøpåvirkninger undgås eller minimeres så vidt muligt.

Fugle ved Sprogø

Miljøpolitik

Sund & Bælt støtter en bæredygtig udvikling og bidrager til at opfylde de mål, som samfundet opstiller på miljø- og klimaområdet. Det sker ved at sikre, at trafikafviklingen på selskabets anlæg og selskabets drift og vedligehold gennemføres under hensyn til virkningen på det omgivende miljø.

Får og kalve arbejder på Sprogø

Fundet i:

Så snart græsset på Sprogø begynder at gro om foråret, så myldrer det frem med både får, lam og kvæg på både Ny og Gammel Sprogø. Ud over at dyrene…

Vindmølle-kontrakt fortsætter

Fundet i:

MHI Vestas Offshore Wind  har passet og plejet vindmølleparken i fem år sammen med teknikere fra S&B – og det skal de blive ved med i yderligere tre år. Vindmølle-kontrakten med…

Forlængelse af dige ved Amager

Fundet i:

Med udsigt til mere alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne er der behov for at sikre København, herunder Amager, mod havvandsstigninger og oversvømmelser fra Østersøen og Øresund. En ekspertrapport, udarbejdet for Miljøministeriet,…

Brug skraldespanden, ikke vejen

Fundet i:

I dag skyder transportminister Magnus Heunicke den landsdækkende kampagne Rene Veje Nu i gang. Kampagnens formål er at få bilisterne til at ændre affaldsvaner, så de ikke smider affald ud af vinduet på turen.

Splitternen sætter rekord på Sprogø

Fundet i:

I 2014 har der været ekstraordinært mange splitterner på Sprogø, og ternerne har haft deres hidtil bedste yngleår. Ynglebestanden talte i år hele 982 par, og kolonien er Danmarks næststørste,…