Tag: Motorvej

A/S Storebælt og A/S Øresund driver to helt centrale motorveje i Danmark. A/S Storebælt driver og vedligeholder den 18 km lange motorvej over Storebælt, mens A/S Øresund driver og vedligeholder den 9 km lange Øresundsmotorvej på Amager, som forbinder København med Malmø via Øresundsbron.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.
Trafik ved betalingsanlægget

Trafiktal på Storebæltsbroen

2017 blev endnu et godt år for Storebæltsbroen. Vejtrafikken på Storebælt udgjorde 12,8 mio. køretøjer i 2017, hvilket er ny årsrekord. Trafikvæksten var 3,0 pct. i forhold til 2016. Personbiltrafikken steg med 2,8 pct., og lastbiltrafikken steg med 4,8 pct. Togtrafikken udgjorde 50.235 tog, hvilket er en stigning på 5,3 pct. i forhold til 2016.

Motorvejen ved afkørslen til Københavns Lufthavn

Trafik på Øresund Landanlæg

Øresundsanlægget, som består af både motorvej og jernbane, og Øresundsbron er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark.

Ekstra trafik giver længere rejsetid for bilister ved Lufthavn Øst

Fundet i:

I de seneste måneder har der været stigende trafik og kødannelser ved den østlige del af Amager herunder ved krydset mellem Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen ved Kastrup. Kødannelserne skyldes hovedsageligt den generelle stigning i trafikken i området, ligesom spærringen af Hannemans Allé i Ørestaden flytter trafik til de øvrige afkørsler herunder til Lufthavn Øst.

Ny belægning på Storebæltsforbindelsen

Fundet i:

For at undgå de kødannelser, der opstod i mandags, den 27. juni, er det nu besluttet at udføre det kommende belægningsarbejde i aften- og nattetimerne mellem den. 4. juli og 5. juli.

maskinmester job sund og bælt

Sikkerhed på Storebæltsbroen

Sund & Bælts vejservice kører hver morgen en tur over Storebæltsbroen for at samle affald og tjekke, at alle sikkerhedsforanstaltninger er i orden i forhold til trafiksikkerhed.

Storebælts betalingsanlæg

Trafiksikkerhed

Som infrastrukturejer har Sund & Bælt fokus på trafiksikkerhed. I vores trafiksikkerhedspolitik forpligtet vi os til at yde en proaktiv indsats for at forebygge uheld på vores anlæg.

Visualisering af Femern Bælt forbindelsen

Fordele ved Femern-forbindelsen

Femern-forbindelsen er en del af Skandinavien-Middelhavskorridoren, der løber hele vejen fra den finsk-russiske grænse til Valetta på Malta. Korridoren betegnes som meget vigtig for den europæiske økonomi og binder Europas vækstcentre sammen fra nord til syd.