Tag: Motorvej

A/S Storebælt og A/S Øresund driver to helt centrale motorveje i Danmark. A/S Storebælt driver og vedligeholder den 18 km lange motorvej over Storebælt, mens A/S Øresund driver og vedligeholder den 9 km lange Øresundsmotorvej på Amager, som forbinder København med Malmø via Øresundsbron.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.

Ekstra trafik giver længere rejsetid for bilister ved Lufthavn Øst

Fundet i:

I de seneste måneder har der været stigende trafik og kødannelser ved den østlige del af Amager herunder ved krydset mellem Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen ved Kastrup. Kødannelserne skyldes hovedsageligt den generelle stigning i trafikken i området, ligesom spærringen af Hannemans Allé i Ørestaden flytter trafik til de øvrige afkørsler herunder til Lufthavn Øst.

Ny belægning på Storebæltsforbindelsen

Fundet i:

For at undgå de kødannelser, der opstod i mandags, den 27. juni, er det nu besluttet at udføre det kommende belægningsarbejde i aften- og nattetimerne mellem den. 4. juli og 5. juli.

Sikkerhed på Storebæltsbroen

Sund & Bælts vejservice kører hver morgen en tur over Storebæltsbroen for at samle affald og tjekke, at alle sikkerhedsforanstaltninger er i orden i forhold til trafiksikkerhed.

Trafik på Øresund Landanlæg

Øresundsanlægget, som består af både motorvej og jernbane, og Øresundsbron er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark.

Trafiktal på Storebæltsbroen

2016 blev endnu et år med rekorder på Storebæltsbroen. I 2016 passerede ca. 12,4 mio. køretøjer broen – det er det største år i broens historie. Den sidste dag i skolernes sommerferie 2016 var første gang i broens historie, at trafikken på et enkelt døgn kom over 50.000 køretøjer.

Trafiksikkerhed

Som infrastrukturejer har Sund & Bælt fokus på trafiksikkerhed. I vores trafiksikkerhedspolitik forpligtet vi os til at yde en proaktiv indsats for at forebygge uheld på vores anlæg.

Fordele ved Femern-forbindelsen

Femern-forbindelsen er en del af Skandinavien-Middelhavskorridoren, der løber hele vejen fra den finsk-russiske grænse til Valetta på Malta. Korridoren betegnes som meget vigtig for den europæiske økonomi og binder Europas vækstcentre sammen fra nord til syd.