Tag: Publikationer

Ud over årsberetninger har Sund & Bælt mange spændende publikationer i arkivet, fx om Storebæltsforbindelsen, Sprogø, Øresundsforbindelsen og den samfundsøkonomiske betydning af Storebæltsforbindelsen. Se vores publikationer i arkivet.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Fundet i:

Lavere bidrag fra jernbanen opvejes til dels af trafikvækst på vejdelen og lavere renteomkostninger. Sund & Bælt opjusterer forventningerne til årets resultat med omkring 300 mio. kr. til et samlet overskud på ca. 1.9 mia. kr. før værdireguleringer og skat, viser koncernens delårsrapport.