Tag: Trafik

Øresundsmotorvejen er en af de mest trafikerede strækninger i Danmark, bl.a. fordi strækningen fører direkte ud til lufthavnen og over til Malmø. Også på Storebæltsbroens motorvej er trafikken tæt. Hver dag kører tæt ved 30.000 køretøjer gennem broens betalingsanlæg. Læs mere om trafikken på Øresund Landanlæg og Storebæltsbroen.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.

Juletrafikken på Storebæltsbroen 2016

Fundet i:

Julen er altid travl på Storebæltsbroen. Prognoserne peger på, at næsten 200.000 biler vil køre over bæltet fra 23. – 27. december. Tættest bliver trafikken mod Fyn og Jylland i timerne 11-18 fredag den 23. december.

Storebælt_trafik

Rabatter og priser på Storebælt i 2017

Fundet i:

For personbiler, motorcykler samt lastbiler og busser på under 10 meter er priserne på Storebæltsbroen uændret i 2017. Samtidig fastholdes priserne på rabatprodukterne Aftenbillet, Lørdags-, Søndags- og Helligdagsbillet samt Weekendbillet til personbiler.

Sund & Bælt nedjusterer årsresultat til oprindeligt budget

Fundet i:

Ekstraordinære nedskrivninger på 307 mio. kr. påvirker sammen med reducerede indtægter fra jernbanen resultatet af den primære drift i årets første ni måneder. De stigende trafikmængder og et lavt rente- og inflationsniveau betyder, at Sund & Bælt, trods nedskrivningerne, forventer, at resultatet for 2016 vil ligge på det budgetterede niveau.