Tag: Trafik

Øresundsmotorvejen er en af de mest trafikerede strækninger i Danmark, bl.a. fordi strækningen fører direkte ud til lufthavnen og over til Malmø. Også på Storebæltsbroens motorvej er trafikken tæt. Hver dag kører tæt ved 30.000 køretøjer gennem broens betalingsanlæg. Læs mere om trafikken på Øresund Landanlæg og Storebæltsbroen.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.
Nye skilte i betalingsanlægget

I dag åbner Storebæltsbroens nye betalingsanlæg

Fundet i:

Der er sket meget, siden betalingsanlægget blev indviet for godt 20 år siden. Dengang kom den enorme interesse for broen bag på selskabet, og det skabte trafikale udfordringer. Det nye betalingsanlæg vil fremover sikre, at kunderne kan komme hurtigere over broen – også selvom trafikken ventes at stige i fremtiden.

Sommertrafik: Flere end 50.000 biler over Storebælt på de travleste dage

Fundet i:

I weekenden begynder skoleferien. Det giver travlhed på Storebælt, hvor der på nogle feriedage kører flere end 50.000 biler over broen. Til sammenligning benyttes broen i gennemsnit af omkring 35.000 biler om dagen. Men med BroBizz eller PayByPlate kan trafikanterne kommer både hurtigere og billigere over bæltet.

Storebæltsbroen – HELE Danmarks bro

Fundet i:

Fredag den 14. juni fejrer Storebæltsbroen sin 21 års fødselsdag. Men hvem bruger broen mest? Nye tal fra Sund & Bælt viser, at hovedstaden kører oftere på Storebæltsbroen end resten af landet.

Lukket Storebæltsforbindelse siden 1998

Det sker sjældent, at broen må lukke. Når det sker, er det næsten altid enten pga. ulykker eller vejret. Se oversigten over totallukninger på broen og læs årsagerne hertil.

Trafik ved betalingsanlægget

Trafiktal på Storebæltsbroen

2017 blev endnu et godt år for Storebæltsbroen. Vejtrafikken på Storebælt udgjorde 12,8 mio. køretøjer i 2017, hvilket er ny årsrekord. Trafikvæksten var 3,0 pct. i forhold til 2016. Personbiltrafikken steg med 2,8 pct., og lastbiltrafikken steg med 4,8 pct. Togtrafikken udgjorde 50.235 tog, hvilket er en stigning på 5,3 pct. i forhold til 2016.

Betalingsanlæg mod vest

BroBizz

BroBizz A/S er et 100 procent ejet datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S. BroBizz blev stiftet i 2008. I første halvdel af 2013 forberedte BroBizz A/S sig på overtagelsen af udstederfunktionen fra A/S Storebælt.

Motorvejen ved afkørslen til Københavns Lufthavn

Trafik på Øresund Landanlæg

Øresundsanlægget, som består af både motorvej og jernbane, og Øresundsbron er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark.