Tag: Tunnel

Togene kører turen mellem Korsør og Sprogø i den 8 km lange borede østtunnel, som er en del af Storebæltsforbindelsen. Tunnelen består af to tunnelrør på 7,7 m i diameter i indvendigt mål.  Læs mere om Storebælts tunnel.

Når Femern Bælt-forbindelsen bliver bygget, vil det blive verdens længste sænketunnel. Læs mere om den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.
Visualisering Femern Landanlæg

Femern Bælt-projektet

Femern-forbindelsen bliver rekordernes tunnel. Tunnelen bliver det mest omfattende bygningsværk, der er opført i Danmark, og det store projekt vil sætte flere rekorder.

Femern styrker Københavns Lufthavns konkurrencekraft

Fundet i:

Når Femern-tunnelen åbner i 2028, kan man rejse væsentligt hurtigere mellem Østdanmark og Tyskland. Den 18 kilometer lange sænketunnel vil være verdens længste, og gøre det muligt at krydse Femern Bælt på bare 10 minutter i bil og 7 minutter i tog.

Danmarks længste tunnel fylder 20 år i dag

Fundet i:

6. april 1997 kørte det første godstog gennem tunnelen under Storebælt. To måneder senere åbnede jernbanen for passagerer, som nu kunne komme over Storebælt på 12 minutter frem for en time med færge. Jernbanen og tunnelen har en levetid på op til 100 år. Derfor arbejder Sund & Bælt intensivt med data, som trækkes ud af de banetekniske anlæg, til intelligent vedligehold.

Tunnelen får nyt brandvandssystem

Fundet i:

Der er masser af vand i tunnelen under Storebælt. Vandet løber i rør, som skal være tiptop og klar til brug, hvis der sker en ulykke og beredskabet skal bruge vand til brandslukning. I løbet af de sidste fire år er rør og ventiler løbende blevet skiftet, men der er et stykke vej endnu, før hele brandvandssystemet er så godt som skiftet. Sikkerhedskravene i tunnelen er tårnhøjt, og derfor står vedligehold af anlæg højt på listen.

Afgørende dag for Femern Bælt-projektet

Fundet i:

– Det er af afgørende betydning for Femern Bælt-projektet, at forligskredsen i dag har godkendt den plan, der er lagt frem, så Femern A/S nu kan indgå betingede kontrakter med de vindende konsortier. At Banedanmark herudover kan sætte arbejder i gang på strækningen Ringsted – Nykøbing Falster vil være til stor gavn for den sydlige del af Sjælland og Lolland-Falster og skabe nye arbejdspladser allerede i år, siger adm. direktør i Sund & Bælt Leo Larsen.

Storebælts jernbane solnedgang

Jernbanesikkerhed

Den trafikale overvågning af Storebælts jernbanestrækning sker fra Banedanmarks Regionale Fjernstyrings- central i Roskilde. Overvågning af tunnelen sker via SRO-anlæg.

Visualisering af sænketunnelen Femern

Hensynet til miljøet

Femern Bælt-projektet skal gennemføres under så stor hensyntagen til natur og miljø som muligt. Det gælder både under byggeriet og ved driften af den færdige tunnel. Negative miljøpåvirkninger undgås eller minimeres så vidt muligt.

Visualisering af Femern Bælt forbindelsen

Fordele ved Femern-forbindelsen

Femern-forbindelsen er en del af Skandinavien-Middelhavskorridoren, der løber hele vejen fra den finsk-russiske grænse til Valetta på Malta. Korridoren betegnes som meget vigtig for den europæiske økonomi og binder Europas vækstcentre sammen fra nord til syd.