Teknisk driftsleder til implementering og drift af vejafgiftsordninger

Sund & Bælt har fået til opgave at drive ordningen for periodebaserede vejafgifter, som skal sættes i drift i 2020. Periodebaserede vejafgifter er en digital vignetteordning, som pålægges udenlandske biler og varebiler for at køre på de danske veje. Programmet for implementering af periodebaserede vejafgifter tager fart ca. 1. august i år og hertil skal vi bruge en dygtig fremtidig driftsleder og projektdeltager.

Vil du være med til først at gennemføre dette spændende projekt og herefter være daglig driftsleder? Har du erfaring med installationer på veje, kendskab til f.eks. samarbejdsprocesser med Vejdirektoratet og kommuner omkring tilladelser, erfaring med drift af tekniske installationer og systemer, og måske en teknisk baggrund, så du kan sætte dig ind i tekniske systemer omkring nummerpladegenkendelse og klassificering af køretøjer? Er du god til at løse driftsproblemer uden at tabe overblikket, så vil jobbet som teknisk driftsleder i Sund & Bælt være noget for dig. Vi har brug for en kompetent og teknisk velfunderet driftsleder til implementering og drift af et antal vejside-kontrolpunkter og det bagvedliggende overvågningssystem. Du bliver en del af programmet omkring implementering af vejafgiftsordningen og efterfølgende driftsansvarlig for løsningen, med reference til chefen for betalingsanlægget ved Storebælt, hvorfra den nye løsning også skal driftes.

Primære opgaver i implementeringsfasen:

 • Teknisk support til programledelsen under installation og opsætning af kontrol-portaler/punkter med nummergenkendelsesudstyr og klassifikationsudstyr
 • Koordinering af delprojekter og løbende opfølgning på projektaktiviteter i tæt samarbejde med internt team, eksterne leverandører/samarbejdspartnere og andre myndigheder f.eks. Vejdirektoratet og udvalgte kommuner
 • Medvirken i leverandørstyring i forhold til det tekniske installationsprojekt. Leverandør vil være valgt og færdig kontrakt foreligge
 • Kontakt til leverandører (kontrolportaler, teknisk overvågningsudstyr, betalingsportal, opkrævning og website), vejdirektoratet (vejmyndighed), SKAT (ordningsejer) og vores egne driftsenheder i form af overvågningsrum, kundeservice og IT

Primære opgaver i forbindelse med drift – det langsigtede job:

 • Integration af den nye løsning i overvågningsrummet (vores O-rum), herunder planlægning af træning og oplæring af trafikovervågningsmedarbejdere i Halsskov
 • Planlægning af idriftsættelse
 • Udarbejdelse af driftsplaner og procedurer, herunder beredskabsplanlægning ved udfald og fejl
 • Løbende koordinering med vedligeholdelsesleverandør
 • Løbende tekniske analyser af systemet og forbedringstiltag
 • Rapportering af performance på ordning til eget departement og SKAT

Vi forventer at du:

 • Har en relevant teknisk uddannelse som du har kombineret med erfaring med drift (og gerne implementering) af relevante teknologier (f.eks. vejinstallationer, bygningsinstallationer inkl. elektriske installationer, overvågningsløsninger, tekniske entreprenøropgaver etc.)
 • Erfaring med driftsledelse af teknisk komplekse løsninger, herunder arbejdet med KPI’er på funktionalitet, kundetilfredshed og økonomi
 • Er god til at arbejde med skarpe deadlines og har forståelse for kompleksiteten af opgaverne
 • Kan håndtere opståede ændringer og bidrage til hurtig løsning af problemstillinger
 • Har gode engelskkundskaber i skrift og tale samt erfaring med samarbejde med udenlandske leverandører/samarbejdspartnere/kunder
 • Erfaring fra og kendskab til driftsmiljøer, hvor tekniske løsninger driftes 24/7/365 er en fordel
 • Kendskab til forskellige vejmyndigheders regler er en fordel
 • Kendskab til nummergenkendelses- og klassifikationsudstyr til køretøjer er en fordel

Du motiveres af at arbejde med tekniske løsninger og drift, hvor høj faglighed og god kommunikation mødes, og hvor der ofte vil være mange interesser at navigere i. Det er afgørende, at du er imødekommende og god til at bygge relationer med interne og eksterne samarbejdspartnere. Du har gennemslagskraft og kommunikerer sikkert på alle niveauer i organisationen.

Arbejdsstedet

Kontraktligt arbejdssted er i Halsskov. Dog vil arbejdsstedet i 2019 og dele af 2020 primært være på vores kontor i Vester Søgade 10, hvor der også vil forekomme møder og opgaver, der skal håndteres på vores kontor i Halskov (ved betalingsanlægget). Når den tekniske løsning overgår til drift, vil det langsigtede arbejdssted være i Halsskov, af og til med møder på kontoret i Vester Søgade 10.

Vi tilbyder

Et job med varierende og udfordrende opgaver, hvor du bliver en del af en dynamisk afdeling med engagerede kolleger – og en del af en spændende organisation, der er midt i en forandringsproces med at digitalisere forretningen. Lønnen fastsættes efter forhandling med baggrund i relevant erfaring og uddannelse.

Lyder det som noget for dig?

Ansøgning skal være modtaget hos os senest den 20. maj 2019.

SØG HER

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jens Kjær Nielsen (Chef for betalingsanlæg) på tlf. 20 46 36 04 eller Lise Jonasen (Programchef for Periodebaserede Vejafgifter) på tlf. 29 31 07 57.

Du kan læse mere om vores arbejde på www.sundogbaelt.dk

 

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld