Tema: Fremtidens finansiering af infrastruktur

Det bliver i højere grad brugerne og i mindre grad staterne, der i fremtiden kommer til at finansiere veje og broer i Europa. Læs temaet i magasinet Connect, som netop er udkommet.

Det bliver i højere grad brugerne og i mindre grad staterne, der i fremtiden kommer til at finansiere veje og broer i Europa. EU’s store plan om at samle private penge til ny infrastruktur og beskæftigelse går ganske trægt, men brugerbetaling i form af vejafgifter er blevet en vækstbrance. Sådan står der i indledningen til det tema om fremtidens finansiering af infrastruktur, som du kan læse i det nye Connect på side 9.

Portræt: I statens og samfundets tjeneste

Til sommer går Leo fra borde, fordi han fylder 70 år og efter 12 års tjeneste. I den anledning har han talt med journalist Ole Schmidt Pedersen. Det er blevet til et større portræt i Connect, hvor Leo bl.a. siger om forholdet mellem miljø og transport:

– Jeg har altid forsøgt at anlægge en praktisk tilgang til miljøspørgsmål. Som borgere i samfundet har vi alle et klart ansvar for at passe på naturen og miljøet. Det må der ikke være tvivl om. Men vi har også en transportsektor, en landbrugssektor og en energisektor, som løser opgaver for samfundet. De opgaver kan miljøet ikke overtage, så derfor er vi altid nødt til at foretage en praktisk afvejning.

Interviewet starter på side 23.

Læs også …

Om Jonas Jakobsen, ingeniørstuderende i Sund & Bælt, som bl.a. inspirerer andre unge til at gå ingeniørvejen. Og så er han optaget af miljøspørgsmål:

– Med store klimaforandringer og flere naturkatastrofer står vi over for nye udfordringer, som vi er nødt til at medtænkte, når vi bygger. Jeg drømmer om at kunne redde verden gennem de færdigheder, jeg har fået fra min uddannelse, siger Jonas bl.a. på side 6.

Connect kan læses elektronisk her.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld