Viden om: En naturperle midt i Storebælt

Sprogø forbinder østbroen og vestbroen midt i Storebælt og øen har sit helt eget klima og egen historie.

Naturpleje på Sprogø

Sprogø skal fremstå som et englandskab med træer og buske, græssende dyr og fugle.  Hvis man overlod Sprogø til naturtilstanden, ville øen i løbet af få år været tilgroet med skov, så derfor skal der naturpleje til.

Både Gammel og Ny Sprogø afgræsses af kreaturer eller plejes på anden måde for ikke i løbet af nogle år at springe i skov og blive dækket af tjørn, brombær, roser og slåen.

En gang om året gennemgår man sammen med de lokale myndigheder, om plejeplanerne lever op til det aftalte.  Plejeplanerne på Sprogø justeres hvert femte år.