Tog på Femern jernbane

Viden om: Femern Landanlæg

Når man bygger en tunnel eller en bro, skal der også bygges tilslutningsanlæg, så biler og tog kan komme til anlægget.

Skandinavien-Middelhavskorridor

Femern Bælt-forbindelsen er en del af Skandinavien-Middelhavskorridoren, der løber fra den finsk-russiske grænse til Valetta på Malta. Korridoren betegnes som meget vigtig for den europæiske økonomi og binder Europas vækstcentre sammen fra nord til syd. Femern forbindelsen er et nøgleprojekt i korridoren sammen med Brenner tunnelen. Begge projekter er grænseoverskridende og fjerner to afgørende flaskehalse i det europæiske transportsystem. Derfor modtager de støtte fra EU. Skandinavien-Middelhavskorridoren er en del af det europæiske hovednet, der primært består af ni korridorer. Hovednettet udgør rygraden i transportnettet i EU’s indre marked.

Visualisering Femern Landanlæg