Viden om: Natur og miljø

Der går en grøn tråd igennem alt, hvad Sund & Bælt arbejder med. Vi tager ansvar for omgivelserne og forener natur og trafik.

Broen gav mindre forurening

Den faste forbindelse over Storebælt har betydet en væsentlig reduktion i miljøbelastningen. Godt nok steg biltrafikken eksplosivt, men den forurenende færge- og flytransport blev erstattet af bil- og togtransport over Storebælt og dermed er broen blevet en gevinst for miljøet.

Lyset på broen slukkes om natten

Undersøgelser har vist, at Storebæltsforbindelsens elforbrug reduceres med 200.000 kWh/år ved at slukke for dele af belysningen på den smukke brokonstruktion mellem midnat og kl. 06.00.

Natsænkning giver en betydelig energireduktion gennem en forholdsvis begrænset investering samtidig med, at det ikke påvirker forholdende for broens trafikanter. Der er udelukkende tale om visuelle ændringer. Det er lyset på de udvendige flader af pylonerne, som slukkes, mens belysningen på indersiden fastholdes.

Infrastruktur og natur hånd i hånd