Viden om: Naturpleje på Øresund Landanlæg

Motorvejen og jernbanen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbron er en af de vigtigste forbindelser i Danmark. Med en så vigtig strækning følger et ansvar for omgivelserne og for at forene natur og trafik.

Dæmpning af støjen

Landanlæggene til Øresundsforbindelsen må ikke belaste naboerne med unødig støj. Derfor blev anlægget nedgravet, støjvolde og -skærme blev etableret og store dele af anlægget i Sydhavnstunnelen, Tårnbytunellen og jernbanetunnelen ved Kastrup blev overdækket.

Omfattende stianlæg

Gennem et samarbejde mellem Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Københavns Amt og A/S Øresund blev det besluttet at realisere ideen om et stisystem langs med anlægget. Det gør det muligt at cykle eller gå fra Øresundskysten over Amager og Kalveboderne til Kongens Enghave og Københavns centrum.