Hvad søger du?

Vi leverer digitale tolling løsninger

Tolling bidrager til grøn omstilling af vejtransporten

Med erfaring og kompetencer inden for brugerbetalt infrastruktur i mere end 20 år bidrager vi til at udvikle fremtidens digitale trafik- og betalingsløsninger til bæredygtig infrastruktur.

Leverandør til trafikløsninger

Sund & Bælt har de seneste år implementeret en række nye trafik- og betalingsløsninger i form af nyt betalingsanlæg på Storebælt, betalingsanlæg på Kronprinsesse Marys bro i Frederikssund og miljøzoner i 5 byer i Danmark, alt sammen leveret med den samme driftsorganisation og på den samme systemplatform. Både organisation og systemplatform er designet til at levere nye trafik- og betalingsløsninger og Tolling i Sund & Bælt er allerede i gang med både at udvide miljøzoneordningen til omfatte personbiler, forberede betalingsanlæg på Femernforbindelsen og at implementere en kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for lastbiler.

"Sund & Bælts opgaveportefølje inden for tolling gør det muligt at lave trafikløsninger billigere, hurtigere og mere sikkert og vi indgår derfor i samarbejder med forskellige brands."
Ole Lykke Christensen, Tolling Direktør i Sund & Bælt A/S

Danmarks første Free Flow-system

Ud over drift af Storebælts betalingsanlæg er ét af samarbejderne omkring betalingsanlægget ved Kronprinsesse Marys bro. Her er et såkaldt free flow-system, der er valgt for at gøre det let for trafikanterne at passere broen.

Sund & Bælt er leverandør på hele betalingsdelen, hvor vi understøtter forbindelsen med mange af vores hovedopgaver, herunder betalingsanlæg, kundeservice, kundekommunikation og overvågning og opkrævning af vejafgift.


Ét system, forskellige opgaver

Et andet samarbejde er med Miljøstyrelsen omkring de fem miljøzoner i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg. I juni 2020 vedtog Folketinget ny lovgivning, som gav Sund & Bælt  opgaven med håndhævelsen af miljøzonereglerne over for køretøjer, som kører i miljøzonerne, og samtidig blev automatisk digital kontrol i miljøzonerne indført.

Kameraer bidrager til kontrol

Kontrollen er baseret på automatisk check af nummerplader med kameraer, der bruger nummerpladegenkendelsesteknologi, den såkaldte ANPR-teknologi (Automatic Number Plate Recognition). Teknologien er også kendt fra Storebæltsbroen, når trafikanter kører gennem betalingsanlægget.

Her er vi leverandør på hele kontroldelen, hvor vi understøtter med flere af vores hovedopgaver, herunder overvågning, billedvalidering, kundeservice, kundekommunikation og opkrævning af bødeforlæg.Tolling bidrager til den grønne omstilling

Sund & Bælt er i dag leverandør af den daglige drift af et nyt betalingsanlæg på Storebælt, et free flow betalingsanlæg på Kronprinsesse Marys bro i Frederikssund og kontrol af miljøzoner i de fem største byer i Danmark 
Baseret på den politiske aftale fra december 2020, så arbejder Sund & Bælt med et nyt vejafgiftprogram, som skal implementere en kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for lastbiler.

Vejafgiftsforsøg med personbiler

I de næste år gennemføres et vejafgiftsforsøg med personbiler af DTU i samarbejde med Sund & Bælt. Forsøget vil se på, hvordan vejafgifter virker i praksis på trængsel, klima, sundhed, trafiksikkerhed og miljø.

 

Vidste du, at...

EETS sikrer midlerne til en bæredygtig infrastruktur?

Den øgede trængsel stiller krav til infrastrukturen og derfor er brugerbetalt infrastruktur blevet indført flere steder i Europa – også i Danamark.

For at sikre sammenhængen på tværs af hele det europæiske vejnet, arbejdes der på, gennem European Electronic Tolling Service (EETS), at gøre det muligt for trafikanter let at betale vejafgifter i hele Europa.

Med vores kompetencer og initiativer inden for brugerbetalt infrastruktur understøtter Sund & Bælt implementering af EETS med digitale tolling initiativer.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk