Øresundsbron

Lukning af Storebæltsforbindelsen siden 1998

Det sker sjældent, at broen må lukke. Når det sker, er det næsten altid enten pga. ulykker eller vejret. Se oversigten over totallukninger på broen og årsagerne hertil.

Her finder du en oversigt over totallukninger på broen siden åbningen. I dokumentet kan du se hvornår, hvor længe og hvorfor broen har været lukket.