Hvad søger du?

Ofte stillede spørgsmål

På denne side finder du de mest stillede spørgsmål til Tour de France og etapen over Storebæltsforbindelsen den 2. juli 2022.

Vi opdaterer løbende spørgsmålene.

Find spørgsmål og svar her

Er Storebæltsbroen lukket den 2. juli?

Ja, Storebæltsbroen er lukket i de 5 timer, hvor cykelrytterne krydser Storebælt. Broen vil være lukket i tidsrummet 13.00-18.00. Det anbefales, at man så vidt muligt undlader at køre over Storebæltsbroen lørdag den 2. juli og i stedet tager toget eller kører ud i sommerlandet i torsdag eller fredag - eller venter til søndag den 3. juli.  

Hvorfor er broen lukket?

Storebæltsbroen lukker i forbindelse med, at verdens største cykelløb, Tour de France, passerer Storebælt. Myndighedsbeslutningen om at lukke Storebæltsbroen for trafik i begge spor er truffet ud fra en samlet vurdering af sikkerheden og muligheden for fremkommelighed. Beslutningen er bl.a. truffet med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere events på Storebæltsbroen - samt betydningen af Tour de France for trafikken andre steder i Danmark.

Trafik ned til broen

Kan man dreje fra ved en frakørsel før broen?

Ja. Motorvejene bliver spærret ved Nyborg V og ved Slagelse V.
 
Storebæltsbroen lukker for biltrafik fra kl. 13, men motorvejene, der fører til Storebæltsbroen, kan blive spærret allerede fra kl. 12.30 lørdag den 2. juli af hensyn til trafiksikkerheden mellem de to afkørsler Nyborg V og Slagelse V. De mere præcise tidspunkter for afspærringen af motorvejene vil blive meldt ud på et senere tidspunkt. Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk  

Kan man risikere at holde i kø til betalingsanlægget?

Nej, for motorvejene bliver spærret ved Nyborg V og ved Slagelse V, før man ankommer til Storebæltsbroen.  

Hvis man ikke når over broen, inden den lukker, skal man så vente i 5 timer?

Ja, så sørg for at komme afsted i god tid. Hvis man ikke når over, før broen lukker, bliver man i videst muligt omfang ledt væk fra selve motorvejen.

Hvad gør jeg når jeg holder på motorvejen, og der er spærret?

Skulle det ske, vil trafikanten blive ledt af motorvejen. Der kan opstå kødannelser i løbet af dagen. Forhold dig som du plejer, når der opstår kødannelser, og følg anbefalingerne fra myndighederne. 

Trafikinfo og alternative muligheder

Hvilket tidspunkt er bedst at køre over broen den 2 juli?

Det anbefales, at man så vidt muligt undlader af køre over Storebæltsbroen lørdag den 2. juli og i stedet kører ud i sommerlandet eller på sommerferie torsdag eller fredag - eller venter til søndag den 3. juli.

Praktisk om løbet

Hvor kan man se cykelløbet fra som tilskuer, når rytterne krydser Storebælt?

Man kan finde information om dette på kommunernes hjemmesider.

Må man sejle under broen, mens cykelrytterne krydser broen?

Ja. Man skal følge havets færdselslov og må ikke ligge stille i sejlrenden.

Kører rytterne over uanset, hvordan vejret er?

I tilfælde af ekstreme vejrforhold på Storebæltsbroen vil løbsledelsen i samarbejde med danske myndigheder vurdere, om det er forsvarligt for cykelrytterne og Tour de France-karavanen at krydse broen.

Kan man besøge Sprogø den 2. juli?

Nej, der er ikke åbent for offentligheden. 

Hvorfor kører rytterne over Storebælt på en af sommerferiens største rejsedage?

Tour de France begynder normalt i den første weekend i juli, og det er også tilfældet i år, hvor de tre første etaper køres i Danmark. Storebæltsbroen er valgt som en del af ruten pga. den sportslige udfordring, og fordi det er en unik mulighed for at vise broen frem for hele verden.

Får jeg turene gratis på dagen?

Nej, men du kan få rabat, hvis du har en automatisk betalingsaftale. Læs mere her  

Hvad koster det at holde Storebæltsbroen lukket i fem timer?

Grundet den store informationsindsats omkring løbet forventes trafikken at fordele sig på andre dage og tidspunkter.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk