Trængselskommissionen afleverer idekatalog til transportministeren

Trængselskommissionen blev nedsat i april 2012 med det formål at komme med forslag til fremme af mobiliteten og reduktion af trængsel og forurening i hovedstadsområdet. Idékataloget er en oversigt over mulige tiltag, som kommissionen skal arbejde videre med frem mod en samlet strategi, der skal afleveres efter sommerferien 2013.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld