Trafiksignaler ved Tårnby justeres igen

For to uger siden blev trafiksignalerne på Englandsvej ved Øresundsmotorvejen justeret. Det har både givet bilisterne fordele, men desværre også ulemper.

Signalændringerne omkring krydset og en ny svingpil har givet langt de fleste trafikanter mere grøntid, men for bilister til og fra Dragør har ændringerne skabt nye udfordringer. Trafikanter fra Sverige, som skal mod Dragør/syd, har kun grønt hver anden gang lysene skifter, og de skal derfor vente yderligere 3 minutter, hvis de ikke når med over krydset. Derfor tager nogle chancen med det resultat, at de kommer til at hold midt på Englandsvej og spærre for trafikken mod Vandtårnet.

Et andet problem er, at trafikken i retning mod Dragør hober sig op frem til det næste kryds ved Løjtegårdsvej, så der bliver kø tilbage til krydset ved motorvejen og nogle gange ind i krydset, hvor bilerne spærrer for den tværgående trafik. Derved kan den ekstra grøntid, som blev givet for 14 dage siden ikke udnyttes.

– Vi har fået flere henvendelser fra utilfredse trafikanter, og det reagerer vi naturligvis på. Derfor har vi igen gennemført overvågning af trafikken og må konstatere, at trafikken ikke opfører sig som forventet i simuleringerne. Løsningen bliver, at vi nu skruer på signalerne og ændrer lysene ved rampen fra Sverige, så der igen bliver grønt hver gang for trafikanterne, siger driftsleder Kåre Ulrich Hansen fra A/S Øresund.

Herudover vil A/S Øresund gå i dialog med Tårnby Kommune om at vurdere behovet for en justering af trafikforholdene til og fra Dragør på strækningen til Løjtegårdsvej.

– Flere trafikanter har givet os meldinger om, at der nu også er problemer med kø midt på dagen. Da signalændringerne kun er implementeret i morgentimerne, er der ingen sammenhæng til denne del af trafikproblemerne, men det kan jo skyldes andre ting som fx flere biler, slutter Kåre Ulrich Hansen.

 

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld