Tudsebestand på Sprogø nu blandt Danmarks største

Det grønne regnskab for 2013 viser, at antallet af den truede tudseart Grønbroget tudse på Sprogø sidste år steg så meget, at der nu er tale om en af de største enkeltbestande i Danmark.

Fremgangen skyldes Sund & Bælts naturplejeprogram, som bl.a. omfatter oprensning af vandhuller på Gl. Sprogø og udlægning af store sten i et af vandhullerne for at give tudser og tudseyngel dække og ly for sultne fugle.

Den største trussel mod den Grønbrogede tudse er dog ikke fugle men den grønne frø. Denne art lever side om side med tudserne på Sprogø og trives bedst i tilgroede vandhuller, hvorfor den havde optimale levevilkår før oprensningen.

Ved seneste optælling på hhv. Gl. og Ny Sprogø blev det samlede antal tudser opgjort til 6.000 dyr. I 2009 viste en optælling, at der var 1.300 Grønbrogede tudser, så indsatsen er en succes.

Det grønne regnskab beskriver desuden den øvrige miljøindsats:

  • Trafiksikkerhed, som også i 2013 var høj på Sund & Bælts anlæg. Både på motorvejsnet og jernbanestrækning har antal uheld/ulykker været under, eller på niveau med, øvrige strækninger i Danmark.
  • Genbrug af affald, hvor Sund & Bælt de seneste år har gjort en stor indsat for at undersøge mulighederne for at etablere ordninger, som skal øge mængden af affald til genbrug. I 2013 gik i alt 65 pct. af affaldet til genbrug. Den samlede samfundsmæssige nyttiggørelse af affaldet, dvs. genanvendelse og forbrænding, var i 2013 i alt 94 pct.
  • Energiforbrug. I slutningen af 2013 gennemførte Sund & Bælt første fase af en gennemgribende analyse af energiforbrugende installationer, anvendte teknologier og daglig drift af installationerne. Målet er i 2014 at få udarbejdet en plan for energioptimering i Sund & Bælt.
  • Aktiv naturpleje på Sprogø med oprensning af vandhuller og etablering af småøer i egnede områder, som har fået splitternen til at yngle igen på Sprogø med i alt 500 ynglepar i 2013.

Læs hele det grønne regnskab.

 Sund & Bælt støtter en bæredygtig udvikling og ønsker at bidrage til at opfylde de mål, som samfundet opstiller på miljøområdet. Det sker bl.a. ved at sikre, at trafikafviklingen på selskabets anlæg, og selskabets drift og vedligehold gennemføres under størst mulig hensyn til virkningen på det omgivende miljø.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld