Tunnelen får nyt brandvandssystem

Der er masser af vand i tunnelen under Storebælt. Vandet løber i rør, som skal være tiptop og klar til brug, hvis der sker en ulykke og beredskabet skal bruge vand til brandslukning. I løbet af de sidste fire år er rør og ventiler løbende blevet skiftet, men der er et stykke vej endnu, før hele brandvandssystemet er så godt som skiftet. Sikkerhedskravene i tunnelen er tårnhøjt, og derfor står vedligehold af anlæg højt på listen.

I hver ende af Storebæltstunnelen, i portalbygningerne, står de store brandpumper. Det er dem, som sørger for, at vandet pumpes ind i brandvandssystemets kringlede rørsystem, rundt i tunnelen og hen til ulykkesstedet. Vandet kan sågar dirigeres på tværs af de to tunnelrør, hvis der er brug for det.

– For cirka fire år siden begyndte vi at få fejl på de store hovedventiler i tunnelen. De gik trægt, og det viste sig, at årsagen var belægninger og begyndende korrosion. Da ventilerne er vigtige for funktionen af anlægget, besluttede vi, at de skulle udskiftes med nye og mere moderne ventiler, siger René Bøge Jensen, driftsleder i Teknisk Afdeling i Storebælt.

Det drejede sig om de 19 hovedventiler, der bruges til at sektionere brandvandssystemet i stykker af to km. Sektioneringen gør,  at hvis man får beskadiget brandvandsrøret ved en ulykke, så kan vi lukke af for den beskadigede sektion og føre vandet udenom, fortæller René Bøge Jensen.

rust_rør

Korrosion – eller rust – på hovedbrandrørene gør, at disse nu også udskiftet. En km er skiftet, mens 16 km rør mangler udskiftning.

Forældede ventiler

– Undervejs i arbejdet kiggede vi også på de mindre rør, brandhydranterne, som beredskabet bruger til at koble sig på, hvis de skal slukke en brand. Hydranterne er placeret for hver 125. meter igennem hele tunnelen, og de er forsynet med særlige trykreguleringsventiler, som gør, at beredskabet på stedet kan stille trykket til det, de skal bruge. Ventiler af den type, der sad i tunnelen, blev ikke længere fremstillet, og dermed kunne vi heller ikke få reservedele til dem. Vi kunne fx ikke længere få de ventilpakninger, vi havde brug for. Så konklusionen blev, at vi skulle købe helt nye ventiler, forklarer René Bøge Jensen.

Der var den krølle på opgaven, at brandvandssystemet også forsyner Sprogø med drikkevand. Derfor skulle ventilerne være godkendt til drikkevand, hvilket ikke er normalt for ventiler til brandvandssystemer. Det lykkedes at finde en tysk producent, som var villig til at producere en serie ventiler i en speciel legering med et meget lavt blyindhold og med drikkevandsgodkendte pakninger. Så i foråret fik Storebælt leveret de nye ventiler og efterfølgende udskiftet samtlige 128 brandhydranter.

16 km hovedrør skiftes

Samtidig med udskiftninger af ventiler er der over de seneste fire år også blevet udskiftet dele af hovedbrandvandsrørene, der løber igennem begge tunneler. Til dato er der skiftet cirka 1 km rør ud af de i alt 16 km, der er i tunnelen.

– Selvom rørene er fremstillet i en speciel legering og er varmeforzinkede, så oplever vi pletvise tæringer på steder i tunnelen, hvor der drypper saltholdigt vand ned på rørene. Udskiftningen er en omfattende proces, som kræver sporspærring, altså at der ikke kører tog i tunnelen under arbejdet. Vi skifter rørene ved at lukke en sektion, og hver gang skal vi tømme to km rør for ca. 60 kubikmeter vand, inden smedene kan skifte rørene, forklarer René Bøge Jensen.

De nye rør er epoxycoatede, og dermed kan de holde mange år i det helt specielle tunnelmiljø.

Lige nu er Storebælt i gang med at gennemgå tilbud på de to store brandpumper i portalbygningerne, som også skal skiftes, og når det er gjort, er anlægget renoveret og kan holde de næste 20 år.

– Sikkerhedskravene i tunnelanlægget er meget høje. 85 pct. af trafikken mellem Øst- og Vestdanmark går over Storebælt, så vi har et stort ansvar for, at anlægget er vedligeholdt, sikkert og i god stand, understreger René Bøge Jensen.

Storebæltsforbindelsen er beregnet til at holde i mindst 100 år, og Storebælt opererer med en vedligeholdsplan, som rækker 50 år frem i tiden.

Læs mere om sikkerhed og beredskabet på Storebæltsbroen.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld