Tunneløvelse 2012

Natten mellem lørdag den 27. oktober og søndag den 28. oktober 2012 fra kl. 02:00 (sommertid) til kl. 06.00 (vintertid) afholdes der beredskabsøvelse i og omkring Storebæltstunnelen.

Formål

Formålet med tunneløvelsen 2012 er at give den særlige Kontaktgruppe for Storebæltsberedskabet mulighed for at afprøve de udarbejdede planer og procedurer. Dette inkluderer test af alarmering, kommunikationssystemer, disponering, togkørsel samt at vurdere indsats og ledelse. Formålet er at afdække eventuelle uhensigtsmæssigheder med henblik på tilpasning og forbedringer.

Kontaktgruppen vil efterfølgende evaluere øvelsen, hvorefter der vil blive udsendt en evalueringsrapport.

Øvelsesscenariet

Øvelsen koncentrerer sig om et uheld mellem et godstog og en arbejdstrolje, og det omfatter både brand-, rednings- og miljøopgaver, hvor der stilles væsentlige udfordringer til koordinerende, taktiske og tekniske indsatser samt kommunikation. Der indgår ikke passagertog på denne øvelse.

Deltagelse

I øvelsen deltager Politi, redningsberedskab fra begge sider af Storebælt, Politi og sygehusberedskab fra Sjælland samt Banedanmark, DB Schenker og A/S Storebælt. Den koordinerende ledelse foretages af redningsberedskabets indsatsleder.

Togtrafik under øvelsen

Banedanmark disponerer spor 1-4 til afvikling af den normale trafik under selve øvelsen. Der vil være erstatningsbefordring for almindeligt rejsende ved Korsør Station i perioder under øvelsen. Disse transporteres mellem Korsør og Odense Station i busser.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld