Udbud af færgedriften på ruten Spodsbjerg – Tårs

Sund & Bælt Holding A/S udbyder hermed færgedriften på ruten Spodsbjerg – Tårs, se link til udbudsbekendtgørelse og Technical note herunder.

Udbuddet af færgeoverfart mellem Spodsbjerg og Tårs er omfattet af forpligtelsen til at overveje anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Sund og Bælt har valgt ikke at anvende sociale klausuler i kontrakten, idet der er tale om en kontrakt, hvor der erfaringsmæssigt er en særdeles begrænset konkurrence sammenholdt med, at der er tale om en særlig samfundskritisk opgave med at sikre transportveje mellem landsdele. Med henblik på at sikre interesse fra mindst én relevant tilbudsgiver, samt forhåbentlig at øge konkurrenceintensiteten har Sund og Bælt valgt, at gøre kontraktvilkårene så enkle som muligt.

Contract notice
technical-note-pre-qualification-tender-for-ferry-services-spodsbjerg-tars
attachment-a-to-technical-note

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld