Vedligeholdelsesarbejde på Storebælts hovedkabel

Igangværende udbud

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Udbud af tjenesteydelser

Rammeaftale om jernbaneteknisk vedligehold Storebælt og Øresundsbanen 2020/S 078-185276

Rammeaftale om drift, vedligehold og teknisk bistand i forbindelse med vedligehold af Mekaniske og Elektriske anlæg 2020/S 129-317720

NoBo- og Assessorydelser til Ny Kastrup Lufthavn Station 2020/S 072-173159

Udbudsloven

Udbud af tjenesteydelser

Udbud af Aftale om bankydelser vedr. driftskonti med tilhørende kreditfaciliteter og cash-management 2020/S 054-128606

Aftale om bemanding af betalingsanlægget ved Storebæltsbroen 2020/S 046-108652

Udbud af varer

Rammeaftale om indkøb af el- og hybridbiler 2020/S 085-200845

Offentligt EU-udbud: Aftale om levering og montering af vejbomme til Storebæltsforbindelsen (offentliggøres i EU Tidende) 2020/S 127-310007

Udbud af levering og installation af regnvandspumper 2020/S 139-341359

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld