Vedligeholdelsesarbejde på Storebælts hovedkabel

Igangværende udbud

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Udbud af tjenesteydelser

Rammeaftale om drift, vedligehold og teknisk bistand i forbindelse med vedligehold af Mekaniske og Elektriske anlæg.

Genudbud nr. 2 af levering og installation af regnvandspumper 2020/S 217-533334

Udbudsloven

Udbud af varer

Offentligt  EU-udbud af forsikringsmæglerassistance 2020/S 187-450688

Offentligt EU-udbud: Aftale om levering og montering af vejbomme til Storebæltsforbindelsen  2020/S 127-310007

Markedsdialog

Forsikringsmægler 2020/S 162-393251

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld