Igangværende udbud

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Udbud af tjenesteydelser
Rådgivning vedr. mekaniske og elektriske installationer

Udbud af varekøb
Ingen udbud pt.

Udbud af bygge- og anlægsarbejder
Udbud af klimasikring

Udbudsloven

Udbud af tjenesteydelser

Udbud af rammeaftale vedrørende kundeanalyser

Udbud af Pensionsmæglerbistand

Udbud af varekøb
Acquisition, implementation and maintenance of Toll Collection System for Great Belt Link

Udbud af bygge- og anlægsarbejder
Ingen udbud pt.

Udbud efter reglerne i udbudslovens afsnit III (light-regimet)

Ingen udbud pt.

Tilbudsloven

Udbud af bygge- og anlægsarbejder
Ingen udbud pt.

Andre konkurrenceudsættelser

Udbud af tjenesteydelseskoncession – Etablering, drift, vedligeholdelse og finansiering af ladestationer ved Storebæltsforbindelsen