Igangværende udbud

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Udbud af tjenesteydelser
Forebyggende og afhjælpende vedligehold på mekaniske og elektriske anlæg på Øresundsforbindelsens danske landanlæg

Udbud af varekøb
UPS-anlæg

Udbud af bygge- og anlægsarbejder
Ingen udbud pt.

Udbudsloven

Udbud af tjenesteydelser

Udbud af rammeaftale vedrørende kundeanalyser

Udbud af Pensionsmæglerbistand

Udbud af varekøb
Acquisition, implementation and maintenance of Toll Collection System for Great Belt Link

Udbud af bygge- og anlægsarbejder
Ingen udbud pt.

Udbud efter reglerne i udbudslovens afsnit III (light-regimet)

Udbud af kantinedrift

Tilbudsloven

Udbud af bygge- og anlægsarbejder
Ingen udbud pt.

Andre konkurrenceudsættelser

Udbud af tjenesteydelseskoncession – Etablering, drift, vedligeholdelse og finansiering af ladestationer ved Storebæltsforbindelsen