Igangværende udbud

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Udbud af tjenesteydelser
Rådgivning vedr. mekaniske og elektriske installationer, bekendtgørelse nr. 2018/S 045-099514

Udbud af varekøb
Ingen udbud pt.

Udbud af bygge- og anlægsarbejder
Udbud af klimasikring

Udbudsloven

Udbud af tjenesteydelser

Ingen udbud pt.

Udbud af varekøb
Acquisition, implementation and maintenance of Toll Collection System for Great Belt Link

Udbud af bygge- og anlægsarbejder
Ingen udbud pt.

Udbud efter reglerne i udbudslovens afsnit III (light-regimet)

Ingen udbud pt.

Tilbudsloven

Udbud af bygge- og anlægsarbejder
Ingen udbud pt.

Andre konkurrenceudsættelser

Ingen konkurrenceudsættelser pt.

 

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

 Vurdering af udbud i forhold til anvendelse af sociale klausuler