Udvidelse af Københavns Lufthavn Station

Jernbanen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbroen er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark. I de kommende år udvider Sund & Bælt togstationen ved Københavns Lufthavn på Øresundsbanen, så der bliver plads til flere passager- og godstog på fremtidens jernbane. Vi kalder projektet ”Ny Kastrup Lufthavn Station”.

 For at styrke mobiliteten til gavn for de rejsende driver og udvikler vi løbende vores anlæg. Ét af dem er Øresundsbanen, der ejes, drives og vedligeholdes af vores datterselskab, A/S Øresund.

Anlægget er i dag tæt trafikeret og den nuværende kapacitet er udfordret. Med en yderligere øget togtrafik på Øresundsbanen, når Femern Bælt forbindelsen åbner i 2029 forventes en øget trafik af især godstog på banen og derfor udvides togstationen ved Københavns Lufthavn på Øresundsbanen.

En del af noget større
Sammen med den kommende Femernforbindelse, skal Øresundsbanen sikre en kortere forbindelse mellem Skandinavien og resten af Europa. Sammen med Femernforbindelsen, er Øresundsbanen en afgørende brik i realiseringen af den fælles europæiske vision om ét sammenhængende trafiknet, der knytter nord, syd, øst og vest sammen. Til glæde og gavn for passagerer, godskunder og miljøet, når jernbanen bliver et endnu mere attraktivt alternativ til person- og lastbiltrafik.

Billede af trafiknettet

Nye perroner giver bedre togdrift
For at sikre den nødvendige udvidelse af Øresundsbanen, skal der nu bygges to nye perroner ved jernbanesporene nord for lufthavnens Terminal 3. Sammen med de to eksisterende perroner under lufthavnens terminal 3 samt nye sporskifter, skaber vi mulighed for retningsdrift ved København Lufthavn Station.

Det betyder, at alle tog i retning mod København, Fyn og Jylland i fremtiden vil afgå fra de nye perroner, mens alle tog i retning mod Malmø/Sverige vil afgå fra de eksisterende perroner under lufthavnens Terminal 3. Det skaber mere plads.

Udvidelsen af Øresundsbanen med de nye sporskifter samt de to nye perroner forventes at kunne tages brug af togoperatører og passagerer ultimo 2025.

Se visualiseringer af Udvidelse af Københavns Lufthavn Station:

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld