Rundkørsel Øst

Udvidelse af Rundkørsel Øst

Den 13. august 2018 tager Københavns Lufthavn det første spadestik til udvidelsen af Rundkørsel Øst der forener Kystvejen, Amager Strandvej og motorvejen. Målet er at skabe hurtigere gennemkørsel for borgere, for erhvervsliv og for de rejsende.

Tårnby Kommune godkendte sidste år en lokalplan, som giver Københavns Lufthavn tilladelse til at bygge en 150.000 m2 Airport Business Park. Et område som strækker sig fra lufthavnen og ud til Øresund.

En forudsætning for godkendelsen er, at der foretages de nødvendige investeringer i vejnettet, så infrastrukturen omkring området følger trafikudviklingen.

Derfor besluttede Københavns Lufthavn sidste år i samarbejde med Tårnby Kommune og A/S Øresund, at udvide den travle Rundkørsel Øst, der forbinder Kystvejen, Amager Strandvej og motorvejen til og fra Øresundsbroen.

Målet med udvidelsen er færre trafikkøer for Tårnby og Dragørs borgere og til de rejsende og ansatte, der kommer til lufthavnen i bil, taxi og bus.

Et projekt i flere faser

CPH Lufthavn Øresund

For at vise mest mulig hensyn til trafikanterne, er byggeriet opdelt i flere faser, hvor man udvider små områder af rundkørslen ad gangen. Ligesom man udfører det arbejde, der er muligt, om natten.

I de fem måneder hvor anlægsarbejdet står på vil rundkørslen være åben for trafik. Det er for at sikre størst mulig kapacitet på vejene under udvidelsen. Det betyder, at der i perioden vil være mere trængsel på vejene. Man er dog opmærksom på at minimere generne mest muligt.

Læs mere hos Københavns Lufthavn

Øget trafik på vejene

A/S Øresund ejer og driver Øresundsmotorvejen, som i dag er en uundværlig hovedfærdselsåre, der har afgørende betydning for trafikfordelingen og adgangen til Amager, Københavns Lufthavn og Sverige via broen. I dag benytter 90.000 køretøjer dagligt motorvejen, og den er blandt de mest trafikerede i Danmark.

Allerede i dag kan A/S Øresund observere stigende trafikmængde på strækningen, særligt i krydset ved afkørslen til lufthavnen, hvor trafikanterne dagligt oplever kødannelser og problemer med trafikafviklingen.

Dagligt kører 32.000 biler gennem Rundkørslen Øst – det er især om morgenen og sidst på eftermiddagen, hvor der er mest travlt på strækningen. Det betyder, at der i myldretiden ofte opstår trængsel på vejene til gene for de mange bilister.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld