Forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat

Sund & Bælt samarbejder med Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at gennemføre en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat.

I forundersøgelsen bliver der analyseret på potentielle linjeføringer og mulige tekniske løsninger. Desuden indeholder analysearbejdet en opdateret trafikal- og finansiel analyse samt samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser.

En fast forbindelse over Kattegat er et stort projekt og forundersøgelsen skal bl.a. belyse en mulig forbindelses betydning for trængslen på det eksisterende jernbane- og motorvejsnet. Ligesom den også skal belyse, hvor meget trafik der vil flytte fra indenrigsfly til bil, bus og tog, samt hvilken betydning dette har på CO2-udledning.

Læs meget mere om forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat her

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld