Sjælden vandrefalk flyttet ind på Storebæltsbroen

To vandrefalke – en han og en hun – er flyttet ind på Storebæltsbroen. Fuglene, som er sjældne i Danmark, slår sig altid ned i højderne, og her har Storebæltsbroen vist sig at være en passende bolig.

Der er langt imellem, at man ser vandrefalke i Danmark, og derfor er det lidt at en sensation, at Storebæltsbroen nu er blevet hjemsted for et vandrefalkepar. Falken forsvandt fra Danmark som ynglefugl i 1973 på grund af bl.a. redeplyndringer og miljøforurening, men efter at anvendelsen af DDT og kviksølv blev forbudt i de fleste lande vendte udviklingen. I 2001 genindvandrede fuglen og i dag er bestanden vokset til 15-20 par i Danmark.

Rede på en bropille

Vandrefalken er egentlig en bjergfugl og slår sig altid ned i højderne. Derfor er den også set på fx Møns Klint, Stevns Klint og Bornholm, hvor den typisk finder en redeplads. Faktisk bygger fuglen ikke rede, men finder en hulning i fx en klippe, hvor den kan have sine æg.

Fra tidligere ved man, at falken også har taget til takke med redeplads i brokonstruktioner, og derfor installerede Sund & Bælt i 2012 en redekasse under en bropille i håb om at tiltrække et falkepar. Og her i 2016 ser det ud til at give pote. I hvert fald har et falkepar nu slået sig ned i kassen ude på en bropillen på østbroen, hvor de følges tæt af bl.a.Sund & Bælts egen amatørornitolog, driftsleder Palle Nygaard. Han har simpelthen fået en ekstra pc ind på sit kontor, så han kan kigge på fuglene via webcam:

– Det var en kæmpe overraskelse, at der en dag, jeg loggede på webcam, var en falk i vores kasse. At den så også vendte tilbage med en mage, og nu ser ud til at blive i kassen, er helt utroligt. I 2014 var der en falk, som kiggede på kassen, men den forsvandt desværre igen. Måske har den ikke været gammel nok til at danne par, forklarer Palle Nygaard, som har sørget for, at der nu er sat sedler og skilte op, så kollegerne på broen ikke kommer i nærheden af redekassen og forstyrre det sjældne par.

I 2015 var fuglekassen på Storebæltsbroen pillet ned pga. et større vedligeholdsarbejde, hvor broen blev løftet og lejerne skiftet.

Verdens hurtigste fugl

Hunfuglen er lidt større end hannen og på størrelse med en stor due. Vandrefalken er en de hurtigste fugle i verden. Den højeste fart opnår den, når den styrtdykker med vingerne slået sammen. Der har været mange gæt på, hvor hurtigt det foregår. Sandheden er nok, at vandrefalken styrtdykker med op til omkring 300 kilometer i timen. Vandrefalken er berømt for sine uovertrufne flyveegenskaber, der bl.a. udnyttes, når falken skal fange sit bytte. Hannen fanger stære, drosler, hættemåger og andre mindre fuglearter, mens hunnen fanger større bytte som f.eks. kragefugle, duer og svømmeænder.

Palle Nyggard, som altid har interesseret sig for fugle og bl.a. været leder af Gedser Fuglestation, skyder på, at falkeparret på broen vil lægge æg inden for de næste 14 dage. Falkehunnen lægger normalt 3-4 æg, der ruges i ca. 31 dage. I normale år bliver falkeungerne flyvefærdige omkring midten af juni, når de har tilbragt 5-6 uger på redestedet.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld