Fugle ved Sprogø

Veteraner skal passe natur og bygninger på Sprogø

Sund & Bælt har i dag, onsdag den 8. november, underskrevet en aftale med VeteranHaven, der betyder, at veteraner fremover kommer til at løse en række opgaver på Sprogø. Aftalen er kommet i stand via Slagelse Kommunes særlige fokus på Socialøkonomiske virksomheder og initiativer, der giver en chance til mennesker, som gerne vil arbejde, men har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

VeteranHaven skal fremover deltage i at løse vedligeholdsopgaver på Sprogø ud fra et tilrettelagt årshjul. De skal bl.a. vedligeholde grønne områder, udføre ejendomsservice og rengøre husene på Sprogø. Opgaverne kan løses fleksibelt inden for de opstillede rammer, og det giver mulighed for, at veteranerne kan udføre opgaverne ud fra individuel jobevne i fx deltidsjob eller fleksjob. Samtidig får de mulighed for at genetablere tilknytning til arbejdsmarkedet.

For Sund & Bælt er samarbejdet en god anledning til at være en proaktiv samarbejdspartner i det lokalsamfund, hvor selskabet har aktiviteter.

– For os er aftalen med VeteranHaven en mulighed for at tilbyde flere veteraner beskæftigelse i kraft af opgaverne på vores anlæg. Vi får løst en række opgaver og kan samtidig bidrage til at give mennesker på kanten af arbejdsmarkedet en chance for at få et ordinært job inden for de rammer, den enkelte veteran kan håndtere. Gennem samarbejdet med VeteranHaven og Slagelse Kommune kan det ske på ordentlige vilkår og gennemføres af mennesker, som har specialiseret sig i at hjælpe særlige målgrupper til at få en bedre livskvalitet, siger adm. direktør i Sund & Bælt Mikkel Hemmingsen.

Projektet starter op med ca. 30 timer om ugen i foråret 2018, men Sund & Bælt vil udbygge samarbejdet over tid. Målet er at bistå med, eller selv fastansætte, en til to veteraner om året i ordinære jobs, og på sigt, at projektet kan bruges som afsæt til en bred rekruttering til de mange arbejdsopgaver, der er tilknyttet Storebæltsbroen.

Fakta om VeteranHaven

VeteranHaven er en forening med erhvervsdrift, som arbejder ud fra socialøkonomiske principper. VeteranHaven er en naturhave under udvikling og er i sit udgangspunkt skabt for veteraner, der er kommet til skade, mens de har gjort tjeneste for Danmark fx fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politiet, Fængselsvæsenet, Brandberedskab og Humanitære Organisationer.

I VeteranHaven tages der afsæt i de behov en veteran har for at kunne genetablere tilknytning til et almindeligt liv og dermed også til arbejdsmarkedet. VeteranHaven har en samarbejdsaftale med Slagelse Kommune med det formål at udvikle arbejdsidentitet og arbejdsevne for målgruppen, på et nyt sæt af vilkår. Deltagerne kan således både være i forløb, men har også muligheden for at opnå et deltidsjob/fleksjob i VeteranHaven.

Fakta om socialøkonomiske virksomheder

Slagelse Kommune har arbejdet med at fremme og understøtte socialøkonomiske virksomheder som VeteranHaven gennem de seneste år. En socialøkonomisk virksomhed fungerer på markedsvilkår og har typisk udviklet sin forretningsmodel, så den har mulighed for at bidrage med forløb og ansættelse til mennesker, som har brug for en chance, fx veteraner.

Slagelse Kommune understøtter socialøkonomiske virksomheder gennem vejledning om etablering og udvikling. Opkvalificering af en person sker gennem virksomhedens arbejde, og herudover bidrager kommunen til etablering og udvikling af samarbejde, som bidrager til ansættelse i virksomhederne.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld