Dagligleder i VeteranHaven, Rene Pamperin, Sund & Bælts adm. direktør, Mikkel Hemmingsen og Joe Andersen, tidligere udsendt i Kosovo og Bosnien.

Veteraner starter op på Sprogø

I går, onsdag den 4. april, var første arbejdsdag for tre veteraner fra VeteranHaven i Slagelse, som fremover får deres gang på Sprogø. Her skal de bidrage til at løse nogle af de mange vedligeholdsopgaver omkring grønne områder og ejendomme på øen i samarbejde med Sund & Bælts medarbejdere.

Billedtekst: Rene Pamperin, ansvarlig for VeteranHaven, Sund & Bælts adm. direktør, Mikkel Hemmingsen og Joe Andersen, tidligere udsendt i Kosovo og Bosnien

Opgaverne vil blive tilrettelagt ud fra et årshjul, der giver veteranerne mulighed for at løse dem efter individuel jobevne i fx deltidsjob eller fleksjob. Aftalen er kommet i stand via Slagelse Kommunes særlige fokus på de såkaldte Socialøkonomiske projekter, der giver en chance til mennesker, som gerne vil arbejde, men har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Den blev tidligere på året underskrevet af Sund & Bælt og VeteranHaven, og i går startede det nye samarbejde op med tre spændte veteraner.

– Det betyder meget for mig at arbejde på Sprogø, da der er højt til himlen, og jeg har klare, alsidige arbejdsopgaver. Det giver en velkendt ramme, der også kan rumme, at vi kommer med ”skavanker”, som vi har med os fra forsvaret. Samtidig giver aftalen med Sund & Bælt os mulighed for at være i selskab med andre med samme erfaring og baggrund som vi – og det giver tryghed, siger Joe Houmand Andersen, tidligere udsendt i Kosovo og Bosnien.

På Sprogø kan Joe og hans kolleger selv bestemme, hvornår og hvor meget de kan holde til at arbejde. I første omgang starter projektet op med ca. 30 timer om ugen, men på sigt ser Sund & Bælts adm. direktør, Mikkel Hemmingsen, gerne samarbejdet udvidet.

– Ambitionen er at udbygge samarbejdet og løbende have en dialog med VeteranHaven om andre arbejder omkring Storebælts bygninger og arealer, der vil være relevante for veteraner at løse. For os er aftalen med VeteranHaven en mulighed for at tilbyde flere veteraner beskæftigelse og dermed chancen for at genetablere tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Mikkel Hemmingsen.

Den nyligt tiltrådte borgmester i Slagelse Kommune ser også perspektiver i samarbejdet.

– Vores veteraner har rigtig meget at byde på. Vi skylder at hjælpe dem, der er kommet til skade under tjeneste for Danmark, så de kan få et godt liv. VeteranHavens gode samarbejde med Sund & Bælt kan både forskønne Sprogø og hjælpe vores borgere, og måske også inspirere andre virksomheder til lignende samarbejder, siger borgmester John Dyrby Paulsen.

Fakta om VeteranHaven

VeteranHaven er en forening med erhvervsdrift, som arbejder ud fra socialøkonomiske principper. VeteranHaven er en naturhave under udvikling og er i sit udgangspunkt skabt for veteraner, der er kommet til skade, mens de har gjort tjeneste for Danmark fx fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politiet, Fængselsvæsenet, Brandberedskab og Humanitære Organisationer.

I VeteranHaven tages der afsæt i de behov en veteran har for at kunne genetablere tilknytning til et almindeligt liv og dermed også til arbejdsmarkedet. VeteranHaven har en samarbejdsaftale med Slagelse Kommune med det formål at udvikle arbejdsidentitet og arbejdsevne for målgruppen, på et nyt sæt af vilkår. Deltagerne kan således både være i forløb, men har også muligheden for at opnå et deltidsjob/fleksjob i VeteranHaven.

Læs mere om VeteranHaven

Fakta om Socialøkonomiske virksomheder

Slagelse Kommune har arbejdet med at fremme og understøtte socialøkonomiske virksomheder som VeteranHaven gennem de seneste år. En socialøkonomisk virksomhed fungerer på markedsvilkår og har typisk udviklet sin forretningsmodel, så den har mulighed for at bidrage med forløb og ansættelse til mennesker, som har brug for en chance, fx veteraner.

Slagelse Kommune understøtter socialøkonomiske virksomheder gennem vejledning om etablering og udvikling. Opkvalificering af en person sker gennem virksomhedens arbejde, og herudover bidrager kommunen til etablering og udvikling af samarbejde, som bidrager til ansættelse i virksomhederne.

Læs mere om Slagelse Kommunes initiativ

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld