10-15 kg mindre madspild

Mindre tallerkener og fokus på tilberedning i Sund & Bælts to kantiner har reduceret madspildet betragteligt.

Sund & Bælt har fokus på madspild i kantinerne. Derfor er tallerkenerne fx blevet lidt mindre, så man ikke øser mere op, end man kan spise. Der bliver smidt mindre ud i forbindelse med tilberedning, og buffeten bliver afstemt mere præcist, så madspild minimeres.

Allerede efter et par uger begyndte der at vise sig en tendens i retning af, at der fra at blive smidt mellem 60-70 kg madaffald ud om ugen nu smides 10-15 kg mindre affald ud hver uge.

Hver fredag kan alle medarbejdere tage rester fra buffeten med hjem. Der bliver sat beholdere op, som man kan fylde maden i, og så er det bare først til mølle. På den måde bliver maden ikke smidt ud.