Storebælt_trafik

Over 250.000 passagerer i døgnet

Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs.

Storebæltsforbindelsen består af to broer og en tunnel. Det er som regel østbroen, der med sit 1.624 meter frie spænd og 254 meter høje pyloner tiltrækker sig mest opmærksomhed.

Anlægsarbejdet på Storebælt fandt sted fra 1988-1998. Motorvejen over Storebælt blev åbnet 14. juni 1998, mens jernbanen åbnede året forinden, 1. juni 1997.

Allerede i løbet af det første år med Storebæltsbroen var biltrafikken fordoblet, mens antallet af togpassagerer var steget med knap 50 pct. I 2015 blev der sat trafikrekord på broen med i alt 11,9 mio. køretøjer. Storebæltsbroen tiltrækker derfor meget trafik hver eneste år og binder Vest- og Østdanmark sammen.

Læs mere trafikken på Storebæltsforbindelsen.

Øresund Landanlæg

Motorvejen og jernbanen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbron er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark.

Åbningen af motorvejen 27. september 1997 og jernbanen 27. september 1998 markerede et spring i mobiliteten på internationalt, nationalt, regionalt og lokalt plan.

Den 9 km lange Øresundsmotorvej har ændret trafikmønsteret i hovedstadsområdet, og den har haft stor effekt på fordelingen af biler i København og på Amager.

Se trafiktal på Øresundsmotorvejen.

Spodsbjerg-Tårs og Odden-Ebeltoft

A/S Storebælt ejer fire færgehavne nord og syd for Storebæltsforbindelsen; Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Tårs. De fire havne drives på almindelige, forretningsmæssige vilkår, hvor havneindtægterne fra brugerne finansierer investering, drift og vedligehold. I dag er de to rederier Mols-Linien A/S og Langelandstrafikken A/S kunder hos A/S Storebælt.

A/S Storebælt er interesseret i havnene, fordi der i Lov om færgefart ligger en forpligtelse for A/S Storebælt til at sikre besejlingen på de pågældende ruter, såfremt dette ikke kan ske på almindelige forretningsmæssige vilkår.

Læs mere om de fire færgehavne.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld