Viden omViden om

Data overvåger broer, tunneller og jernbaners tilstand

Ny digital løsning, kaldet Maximo for Civil Infrastructure, kan ved hjælp af data kortlægge infrastrukturanlægs sundhedstilstand og fortælle, hvornår det er tid til at vedligeholde anlæggene.

Broer, tunneller og jernbaner er områder, som er under konstant bevågenhed. De bliver jævnligt undersøgt og sikret, så rejsende kan komme fra A til B. Men der er samtidig mange udfordringer forbundet med at kvalitetssikre, drifte og vedligeholde områderne bl.a. på grund af den begrænsede tilgængelighed.

Ny digital løsning vurderer anlæggets sundhedstilstand

Sund & Bælt udvikler i samarbejde med IBM en digital løsning, som understøtter effektiv drift og vedligehold af anlæg. Samarbejdet er en kombination af IBM’s digitale løsninger og Sund & Bælts tyve års erfaring med vedligehold af nogle af verdens største broer og tunneller. Den nye digitale løsning, som har fået produktnavnet Maximo for Civil Infrastructure, kan kortlægge broens eller tunnellens sundhedstilstand og fortælle, hvornår der skal sættes ind. Sund & Bælt anvender løsningen til ret præcist at vurdere, hvornår og i hvilket omfang en bro eller tunnel har behov for vedligeholdelse. Det giver Sund & Bælt mulighed for at overvåge vedligeholdelse af infrastrukturanlæg i realtid på en sikker, forenklet og skalerbar platform.

Forskellige datakilder bidrager til en massiv fond af viden

Data fra forskellige kilder bearbejdes og systematiseres i computere, som nøje fortæller, hvornår Sund & Bælt skal gribe ind over for nedslidning på anlæggene.

Den nye løsning gør, at Sund & Bælt kan spare tid på vedligeholdelsesarbejdet, da data giver direkte besked, hvis der er behov for yderligere vedligehold af anlæggene – det kan spare en del timers manuelt vedligeholdelsesarbejde, fordi en medarbejder ikke med regelmæssige mellemrum skal ud på anlæggene.

Video: IBM München besøger Storebælt

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld