Quiz: Bliv skarp på gevinsterne ved de faste forbindelser

Hvor kort bliver rejsetiden til Hamborg, når Femern-tunnelen står klar? Hvad får samfundet ud af at investere i store infrastrukturanlæg – og hvad betyder det for de kommuner, som ligger tæt på forbindelserne? Det fortæller vi om på Folkemødet – du kan dog også blive klogere ved at læse med her.

De store faste forbindelser gør det ikke kun nemmere at være rejsende, de er også en god investering for samfundet.

Lavere rejsetid og en samfundsøkonomisk gevinst

Når den faste forbindelse over Femern Bælt står færdig, vil man kunne komme fra Hamborg til København på kun 2,5 timer – en klar tidsbesparelse i forhold til de nuværende 4,5 timer. Men de første gevinster ved den kommende Femern Bælt-forbindelse vil allerede vise sig for de lokale kommuner, længe inden den åbner. Allerede efter opgraderingen af det danske landanlægs jernbane vil der kunne spares mange minutter i rejsetiden til og fra København. På nuværende tidspunkt tager det 1 time og 34 minutter fra København til Nykøbing Falster og omvendt, men efter opgraderingen vil det være muligt at tage rejsen på 1 time. Det svarer til en årlig gevinst i form af sparet rejsetid for de lokale og regionale rejsende på i alt 205 mio. kr. i 2021 og 256 mio. kr. i 2024. Samlet får de gevinster for 2 mia. kr. på grund af reduceret rejsetid fra 2021 og frem til, at Femern Bælt-forbindelsen kan forventes at stå klar i 2028.

På Storebæltsbroen og Øresundsbron blev rejsetiden ligeledes reduceret markant med hhv. 48 og 30 min., sammenlignet med færgernes tid, og det har betydet store samfundsøkonomiske gevinster. Storebæltsforbindelsen er opgjort til at give en økonomisk gevinst til det danske samfund på 379 mia. kr. over 50 år – svarende til 9 mia. kr. årligt. Mens Øresundsbron de første 10 år af broens historie har givet en økonomisk gevinst for de rejsende på 11,5 mia. kr. blandt andet ved, at rejsetiden over sundet er blevet kortere. Når broen har været åben i 20 år, vil overskuddet stige endnu mere, nemlig til 28 mia. kr.

Et mere attraktivt sted at bo og drive forretning

Både Storebæltsbroen og Øresundsbron har bidraget til, at det er blevet langt mere attraktivt at bo og arbejde tæt på de to forbindelser, da der dannes et større, fælles bolig- og arbejdsmarked. Da broerne åbnede, begyndte langt flere at pendle til ledige job på den anden side af forbindelsen, og flere flyttede til billigere boliger længere væk. Det er et resultat af, at flere kan nå et job, der ligger længere væk, inden for en overskuelig rejsetid, og det binder arbejdsmarkedet tættere sammen.

Den samme tendens forventes at ske med den nye Femern-forbindelse og opgraderingen af jernbanen på de danske landanlæg. Opgraderingen af jernbanen betyder, at det vil blive langt mere attraktivt for eksisterende borgere at blive boende i området, selvom de får et job længere væk, og for nye borgere at bosætte sig i kommunerne på strækningen. Det vurderes, at bosætningen vil blive øget med 2.700 personer i alt i de fire kommuner Lolland, Guldbordsund, Vordingborg og Næstved. Samtidig betyder opgraderingen også bedre forhold for virksomhederne, fordi det giver mulighed for, at borgere længere væk kan pendle til kommunerne. Det forbedrer dermed virksomhedernes rekrutteringsgrundlag og muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. I alt kan virksomhedernes årlige gevinster beregnes til 63 mio. kr. i 2024.

Ligesom det var tilfældet med Storebæltsbroen og Øresundsbron, vil der med den kommende Femern-tunnel være kortere transporttid, lavere omkostninger samt højere kapacitet, hvilket vil øge eksportmulighederne for virksomheder i området nær tunnelen.

Hør om endnu flere gevinster – mød os på Folkemødet

Der er mange flere gevinster ved de faste forbindelser. Er du nysgerrig, så kom og vær med, når Magnus Heunicke udfordrer paneldeltagerne Michael Svane (direktør i DI Transport), Sten Knuth (borgmester i Slagelse Kommune) og Holger S. Rasmussen (borgmester i Lolland Kommune) i deres viden om gevinsterne ved de store bro- og tunnelforbindelser. Det foregår lørdag, den 17. juni, kl. 13-13.45 i Infrastrukturen Telt.

Du kan også læse mere om gevinsterne her:

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld