Vedligehold er en stigende post på budgettet

Storebæltsforbindelsen er bygget til at holde i 100 år. De forskellige anlæg på forbindelsen kan dog kun holde så lang tid, hvis de løbende vedligeholdes og udskiftes.

Da Storebæltsforbindelsen er en af verdens største bro- og tunnelkonstruktioner, der står i et hårdt miljø, hvor saltvand, regn og vind har frit spil, er drift og vedligehold af anlæggene en stor opgave, som er en væsentlig udgiftspost på budgettet.

Storebælt arbejder med en reinvesteringsplan over 50 år, der opdateres hvert femte år. I og med at forbindelsen har stået i knap 20 år, vil behovet for vedligehold og reinvesteringer stige de kommende år.

Der har allerede været store forbedringsarbejder på forbindelsen, her 18 og 19 år efter at hhv. jernbane og motorvej blev taget i brug.

De to hovedkabler, der bærer motorvejens hængebro, har fået påsat en tæt membran og eftermonteret et affugtningsanlæg, der skal forhindre opbygning af fugt i de kraftige kabler. Dette var den optimale, langsigtede løsning frem for at genmale hovedkablerne. En stor og kompliceret opgave til knap 75 mio. kr., der sluttede i 2015.

I Halsskov er et nyt SRO-anlæg (styring-, regulering- og overvågning) taget i brug i foråret 2016. Anlægget overvåger og kommunikerer løbende med 14.500 signaler fra de tekniske systemer på broen og i tunnelen, om belysning, ventilation og elforsyning. Det var svært at skaffe dele til det tidligere IT-anlæg, der havde været i drift siden jernbanen åbnede i 1997, og derfor blev det besluttet at udskifte hele anlægget. I alt er investeringen på mere end 100 mio. kr.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld