Forstærkning af diget på Vestamager

Forstærkningen af det eksisterende 7 km kystdige fra Kalvebodbroen til Kongelunden på Vestamager blev igangsat i juli 2007 og officielt indviet i august 2012. Formålet med projektet var at beskytte vores anlæg på Amager ved at skabe et bredere og højere kystdige langs det lavtliggende Vestamager.

Forhøjelsen betyder, at Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen, som på lange strækninger ligger under havets overflade, har fået en væsentligt reduceret risiko for at blive oversvømmet med udsigt til flere storme og vandstandsstigninger i Køge Bugt. Også Metroen og store beboelsesområder i Ørestaden og Tårnby samt naturområder er nu bedre sikret mod oversvømmelse med forstærkningen af diget.

Det er Vestamager Pumpedigelag, som er ansvarlige for projektet. Sund & Bælt har som medlem af pumpedigelaget været initiativtager til projektet. Det er lykkedes at gennemføre projektet på tværs af de daglige grænser i et tæt samarbejde med Naturstyrelsen og Kalvebod Miljøcenter ved at have en proaktiv og konstruktiv tilgang til projektet.

Overvejelserne om at forhøje diget startede i 1996/97, da risikoanalyser for A/S Øresundsforbindelsen og Ørestadsselskabet (nu By og Havn) påpegede, at der var behov for at forbedre sikkerheden mod stormflodskatastrofer. Med udsigt til vandstandsstigninger og flere storme besluttede Vestamager Pumpedigelag at udnytte en enestående chance for at forstærke diget. Kalvebod Miljøcenter udførte arbejdet med jord fra udgravning til depot. Den rene jord fra denne udgravning skulle alternativt være læsset på lastbiler og kørt ud til deponering et eller andet sted på Sjælland. Forstrækningen af diget er på den måde sket uden omkostninger for Vestamager Pumpedigelag, med en betydelig besparelse for KMC samt uden den miljømæssige og trafikale påvirkning som deponering på Sjælland ville indebære.

Det eksisterende kystdige er forhøjet med ca. 2 m. En forlængelse af diget mod Dragør er under myndighedsbehandling. Det nye dige har gjort det muligt for offentligheden at få adgang til den gamle digekrone hele vejen fra Kalvebodbroen til Kongelunden, fordi den nye digetop skærmer mod forstyrrelse af fuglelivet på det inddæmmende område. Der er opstillet tre nye fugleskjul, som offentligheden kan benytte til at komme tæt på reservatets mange beboere.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld