Hvad er et vindfølsomt køretøj?

Vindfølsomme køretøjer er særligt udsatte på Storebæltsbroen, når det blæser. Er dit køretøj vindfølsomt? Her er de køretøjer, der skal passe på, når vi fraråder kørsel over broen pga. kraftig blæst.

Når det blæser over 15 m/s, fraråder vi vindfølsomme køretøjer at køre over Storebæltsbroen. Men hvad er det for nogle køretøjer, som er ekstra udsatte i vinden?

Når vi siger vindfølsomme køretøjer, så tænker vi især på de helt lette køretøjer som campingvogne, høje trailere, lastbiler uden eller med let last samt påhængsvogne til lastbiler.

Her er en liste over eksempler på vindfølsomme køretøjer:

  • Lastbiler med og uden påhængsvogne/kærre/sættevogne
  • Varevogne
  • Autocampere
  • Campingvogne
  • Trailere

(Vi gør opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at passage over broen sker på eget ansvar).

Gode råd

Hvis du kører med tom vogn med høj rigning er køretøjet vindfølsomt. Hvis kapellet er med presenning, kan du mindske arealet for vindflade ved at åbne begge sider inden passage af broen, hvilket ofte er nok til at køretøjet ikke længere er vindfølsomt. (Husk at fastgøre presenningssiderne forsvarligt).

Særligt omkring pylonerne (de 254 m høje søjler over kørebanen, der bærer broen) og ankerblokkene (de store trekantede blokke under kørebaneniveau) kan kørsel over broen i kraftig vind være kritisk grundet kraftige vindstød fra siden. Vi anbefaler derfor, at du er ekstra opmærksom, når du passerer pyloner og ankerblokke.

Hvis du har mulighed for at planlægge din kørsel over broen, så hold øje med vores vindprognose på storebaelt.dk. Her kan du se, hvornår vi forventer kraftig vind på broen.

Trafikinformation

Hold dig opdateret om forholdene på Storebæltsbroen via trafikmeldinger på:

  • Storebaelt.dk
  • Sund & Bælts Twitter-profil (@sbaelt)
  • Storebæltsbroens Facebook-profil
  • Trafik-radio

Eller ved at tilmelde dig vores SMS-tjeneste (send BRO INFO til 1231).

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld