Intelligent chatbot skal optimere BroBizz’ kundeservice

BroBizz A/S lancerer i samarbejde med Microsoft en ny intelligent chatbot. Bot’en er en af de første chatbots i Danmark til at besvare online kundehenvendelser om hele BroBizz’ forretning på dansk. Chatbotten kommer i daglig tale til at hedde BIZZBOT – og den forventes at gå live medio april.

I dag er chatbots i Danmark primært at finde i forbindelse med køb på webshops eller til besvarelse af simple kundehenvendelser. Men som noget nyt har BroBizz i samarbejde med Microsoft udviklet en ny chatbot-løsning, kaldet BIZZBOT, som skal varetage kundehenvendelser på tværs af forretningen. Her vil den ved hjælp af kunstig intelligens kunne give svar, som matcher kundens humør og stemningen i samtalen.

Kundeservice, når det passer dig

BIZZBOT skal i første omgang supplere den daglige kundeservice og er derfor tilgængelig på brobizz.com inden for normal åbningstid. Derved kan chatbotten viderestille kunden direkte til en kundeservicemedarbejder i de situationer, hvor BIZZBOT ikke kan besvare kundens spørgsmål. På den måde sikres en optimal kundeservice, uanset om det er chatbotten eller kundeservicemedarbejderen, der besvarer kundens henvendelse.

På sigt forventer BroBizz, at BIZZBOT skal kunne varetage og supplere kundeservicen i virksomheden 24/7, 365 dage om året. Det betyder, at kunderne kan få svar på deres spørgsmål, lige når det passer dem.

BIZZBOT – vejen til effektiv kundeservice

Med BIZZBOT er det muligt at servicere flere kunder samtidigt med færre ressourcer. Via kunstig intelligens lærer BIZZBOT løbende af kundens spørgsmål, hvilket kontinuerligt skal forbedre besvarelserne til kunden. Desuden vil BIZZBOT på basis af data fra samtalerne tilpasse sig kundens humør, således at BIZZBOT kan give et svar, som matcher stemningen i samtalen.

Værd at vide om BIZZBOT:

  • BIZZBOT skal ses som et led i BroBizz A/S’ digitaliseringsstrategi, som sætter fokus på løbende optimering af kunderejsen gennem ny teknologi.
  • BIZZBOT er bygget af Microsoft og konfigureret af BroBizz med data fra kundernes spørgsmål og forretningen generelt.
  • Der er allerede flere chatbot-løsninger på det danske marked, men BIZZBOT adskiller sig ved at være på dansk og ved at kunne guide kunden gennem forretningsprocesser
  • Kunstig Intelligens er når en computer udfører opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens.

Har du spørgsmål til billeder, kontakt Nathalie Emsø på nae@sbf.dk eller 23 29 68 19.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld