Øresunds jernbane

Tre vigtige togstrækninger

Sund & Bælt har i dag ansvaret for tre vigtige jernbaneforbindelser i Danmark, nemlig forbindelsen under Storebælt, Øresundsbanen og Ringsted – Femern Banen.

En del af Storebæltsforbindelsen er en boret tunnel, østtunnelen, hvor togtrafikken kører. Tunnelen er lidt over 8 km lang og består af to adskilte tunnelrør med et spor i hver. De to tunnelrør er forbundet af 31 tværtunneler, som dels fungerer som flugtvej dels rummer vigtige installationer. Største dybde under havets overflade er 75 m, og over begge tunneler er der mindst 12 m jord.

Storebæltsforbindelsen blev en af de største forbedringer af jernbanetrafikken i Danmark, og togpassagererne er blevet storforbrugere af Storebæltsforbindelsen, som har afløst tidligere tiders langsommelige rangering af togstammer ind og ud af færgerne. I færgernes tid krydsede 12.300 passagerer dagligt bæltet. I dag er tallet omkring det dobbelte.

Også godstrafikken på jernbanen har nydt godt af Storebæltsforbindelsen, idet mængden af transitgods på banen næsten er tredoblet.

Det er A/S Storebælt, som er et datterselskab i Sund & Bælt, som har ansvaret for drift og vedligehold af forbindelsen, som også omfatter stationerne Korsør og Nyborg.

Øresundsbanen

Ejerskabet af Øresundsbanen har siden åbningen i 1998 ligget hos A/S Øresund, som er et datterselskab i Sund & Bælt. Den 1. september 2015 gik ansvaret for investering og vedligehold fra Banedanmark til A/S Øresund, hvormed der skabes synergi ved at udnytte bemanding, materiel og erfaring bedst muligt på tværs af de jernbaneanlæg, som Sund & Bælt ejer og driver.

Øresundsbanen består af ca. 12 km jernbane til passagertog fra Københavns Hovedbanegård til Øresundskysten, samt ca. 4,2 km jernbane fra Vigerslev til Kalvebodløbet og ca. 2 km jernbane nord om lufthavnens hangarområde frem til den kunstige halvø Peberholm. På strækningen ligger tre stationer, hvoraf A/S Øresund ejer Tårnby Station og Københavns Lufthavn Station.

Øresundsbanen har stor betydning for overførsel af godstog mellem Norge, Sverige og kontinentet, og når Femern Bælt-tunnelen står færdig, forventes godstogtrafikken på jernbanen at vokse betydeligt.

Det forventes, at strækningen mellem Københavns Lufthavn og Ny Ellebjerg  i fremtiden også vil spille en central rolle i passagertrafikken med Ny Ellebjerg som knudepunktsstation med henblik på at køre tog fra Jylland/Fyn direkte til lufthavnen og uden om hovedbanegørden.,.

I 2016 har A/S Øresund taget fat på arbejdet med et større eftersyn og forebyggende reparationsarbejde på banestrækningen.

Ringsted – Femern Banen

Det er A/S Femern Landanlæg, et selskab i Sund & Bælt, som står for opgaven med at etablere tilslutningsanlæggene på den danske side af Femern Bælt-forbindelsen. Det betyder, at det er A/S Femern Landanlæg som ejer, finansierer og organiserer projekterne, også den vigtige jernbaneforbindelse mellem Ringsted og Holeby.

Det er Banedanmark, som er bygherre og står for projektering og anlæg af den 115 km lange jernbaneforbindelsen.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld