Storebæltsbroen sikres mod klimaforandringer

Digerne omkring Storebæltsforbindelsen skal gøres højere, da risikoen for oversvømmelser stiger.

Det er nok de færreste, der tænker, at Storebæltsbroen er i farezonen for oversvømmelse som følge af de stigende klimaforandringer. Men pga. al broens elektronik, som er placeret i kælderen under hovedbygningen ved betalingsanlægget i Halsskov, så er Storebæltsbroen i fare for at lukke.

– Vi er ved at klimasikre både hovedbygningen og en ingeniørgang under forbindelsen, som heller ikke tåler oversvømmelse. Det gør vi ved hjælp af diger, udformet som en forhøjet græsplæne, samt søjler der støbes foran bygningen, fortæller Jan Lyngsø, driftsleder for vej- og landanlæg.

Klimasikring er nødvendig

Klimaforandringer er taget noget til i styrke siden forbindelsen under og over Storebælt blev beregnet og planlagt tilbage i 1980’erne. Derfor er det nødvendigt at følge med klimaudviklingen, så Storebæltsforbindelsen kan holde i mindst 100 år.
Jan Lyngsø fortæller, at det forventes, at klimasikringen ved betalingsanlægget vil koste ca. to mio. kr. og vil stå færdig i løbet af foråret 2017.

– Hvis Storebælt stiger 2 meter eller mere, så viser beregninger, at vi vil komme i problemer. Ved at udføre disse klimasikringer kan vi holde de vitale dele i kælderen fri for vand med stigninger på op til 2,4 meter over daglig vande, siger Jan Lyngsø.

Endvidere fortæller Jan Lyngsø, at digerne ved tunnelmundinger også er udset til i løbet af de næste 10 år at skulle forstærkes som følge af klimaforandringerne.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld