Cykel/gangsti Øresund Landanlæg

Natur og dyr i fokus

Store dele af anlægsomkostningerne til Øresund Landanlæg er brugt på at beskytte omgivelserne og reducere miljøpåvirkningen. Fra start var projektet underlagt miljømålsætninger for dyre- og planteliv.

Jernbanen og motorvejen løber gennem såvel naturområder med store rekreativ værdi som tæt bebyggede boligområder. Allerede i anlægsfasen var projektet underlagt miljømålsætninger om at beskytte dyre- og planteliv i området samt begrænsninger af de miljømæssige ulemper som støj, vibrationer, jordkørsel, påvirkning af vandkvaliteten i Kalvebod mm.

A/S Øresund har gjort en stor indsats for at tilpasse trafikanlægget til landskabet. Der er taget hensyn til dyrelivet på Vestamager med hegn og faunapassage, og der er plantet tusindvis af træer og buske langs store dele af linjeføringen.

Hegn beskytter dyrene

Det har været A/S Øresunds mål at mindske barriereeffekten af anlægget ved at sikre passage for dyrearterne i naturområdet. Hele anlægget på Vestamager er indhegnet, så større dyr som ræv, hare, råvildt og dåvildt ikke kan passere eller komme til skade på anlægget. Særligt fintmaskede paddehegn sørger for, at truede arter som grønbroget tudser ikke krydser anlægget.

Stibroerne fra Kanonvej over motorvejen og jernbanen er udført som faunapassage på tværs af anlægget. Det giver dyrene mulighed for at passere uskadt hen over motorvejen og jernbanen. Den efterfølgende fastlagte udnyttelse af arealerne nord for banen har dog medført, at store dyr nu ønskes holdt syd for motorvejen og jernbanen.

Kalvebod Fælled blev delvist åbnet for offentligheden i 1984, og i 2010 blev hele området givet fri bortset fra et område langs Klydesø. Området er blevet et populært rekreativt område. Mange planter og dyr er gennem årene indvandret til Kalvebod Fælled, og her finder man også landets største birkeskov, Pinseskoven. Køer, heste, dåvildt og råvildt afgræsser området for at forhindre det i at gro yderligere til. Plejeplanen for Vestamager forudsætter, som det også er sket, at det meste af området ryddes for bevoksning og holdes som overdrev eller slette.

350.000 træer, buske og planter

Fra Ørestad til Øresund blev der plantet mere end 350.000 træer, buske og slyngplanter på støjvolde, skråninger og rabatter langs med motorvejen og jernbanen, som i dag er vokset godt til. På grund af forsænkningen af tracéet og beplantningen kører trafikanterne i en lavning med grønne skråninger, beplantet med egetræer, hvidtjørn, rødel og vedbend. Efterhånden vil skråningerne fremstå med egetræer på en bund af krybende vedbend, som vil ende med at dække skråningerne helt.

I Sydhavnsgade, hvor der er bygget en 1,6 km jernbanetunnel, har A/S Øresund i samarbejde med Københavns Kommune plantet ahorntræer.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld