målevogne til sporskifte på jernbanen

Ny målevogn til inspektion af sporskifter på jernbanen

Jernbane, skinner og sporskifte er områder, som er under konstant bevågenhed. De bliver jævnligt undersøgt og sikret, så rejsende kan komme fra A til B. Men der er samtidig mange udfordringer forbundet med at kvalitetssikre, drifte og vedligeholde områderne, bl.a. på grund af den begrænsede tilgængelighed. Derfor har Sund & Bælt investeret i en ny målevogn til inspektion af sporskifter.

På Sund & Bælts anlæg er der 27 km dobbeltspor på Storebæltsforbindelsen og 11 km dobbeltspor på Øresund Landanlægs jernbane, herunder 85 sporskifter, som altid skal være i topform. Det sker i takt med stigende krav om sikkerhed og arbejdsmiljø under inspektion, men også med fremmarch af nye teknologier, som bidrager til den daglige drift.

Den nyindkøbte målevogn hedder Diamond-S og kan nemt og sikkert klare inspektion på sporskifterne og derigennem være et led i at højne sikkerhed og digitalisering af driftsopgaver.

Det fortæller driftsleder Flemming Saxtorph, som har været med til at indkøbe målevognen:

– Vi startede allerede tilbage i juni 2018 med at undersøge mulighederne for at benytte en målevogn, som vi kan sende ud, når vi skal inspicere vores anlæg. Da vi så en demonstration af målevognen, var vi ikke i tvivl. Den er handy at manøvrere og simpel at bruge.

Fra papir til digital strømligning

ny målevogn til jernbanen sund og bælt

Billedtekst: Hidtil er målingerne lavet med et spormål, som på billedet. Med den nye målevogn forsvinder de mange fysisk krævende buk. Og samtidig samles data digitalt. Det sikrer ensartede og meget nøjagtige målinger. Foto: Strukton.

Med den nye robot Diamond-S er det muligt, meget nøjagtigt, at måle alle kontrolmål i et sporskifte, hver gang der inspiceres. De opsamlede data fra sporskifterne kommer ind på et SD-kort.

Sund & Bælt undersøger nu, hvordan de opsamlede data lagres og behandles til gavn for den fremtidige drift og vedligehold.

– Indtil nu har entreprenørerne skrevet data ned på et fysisk papir og aflevereret dem til en teknisk assistent, som herefter har indtastet data digitalt. De indtastede data er herefter blevet kontrolleret af en driftsleder og hvis de er godkendt, er data blevet arkiveret. Vi kigger nu på, om vi i stedet kan overføre de digitale data fra SD-kortet direkte ind i vores drift- og vedligeholdssystem, fortæller projektleder Finn Bormlund.

I så fald bliver det også muligt at analysere data og se mønstre i, hvordan sporskifterne opfører sig.

– Ved at få data ind digitalt, giver det os stor mulighed for at forudsige, hvordan sporskifterne opfører sig. Det hjælper os bl.a. i vores langsigtede planlægning, og dermed er målevognen også et led i at optimere vores drift og vedligehold, siger Finn Bormlund.

Til gavn for andre driftsorganisationer

Demonstration af målevognen Diamond-S

Billedtekst:  Et hold fra producenten Geismar viser Flemming Saxtorph, driftsleder i Sund og Bælt, hvordan målevognen Diamond-S virker. Her er de på Storebæltsforbindelsens anlæg. Foto: Finn Bormlund.

Når en målevogn som Diamond-S skal indkøbes, er det en længere proces. Der skal bl.a. foretages sikkerhedsmæssige vurderinger.

Processen, der er gået forud for investeringen af målevognen, gør den interessant for andre driftsorganisationer, som allerede har vist interesse for at låne målevognen og afprøve på egne anlæg.

– Det er vi glade for. Ikke mindst fordi vi både bidrager til digitalisering af drift og vedligehold på vores egne infrastrukturanlæg, men vi bidrager faktisk også til digitalisering til gavn for resten af branchen, siger Finn Bormlund.

Den nyindkøbte målevogn er leveret i udgangen af februar af den franske producent, Geismar.

Læs mere om Sund & Bælts digitale arbejde

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld