målevogne til sporskifte på jernbanen
Viden omViden om

Ny målevogn til inspektion af sporskifter på jernbanen

Et stigende krav om sikkerhed og arbejdsmiljø under inspektion, men også fremmarch af nye teknologier, har resulteret i, at Sund & Bælt i dag anvender en ny målevogn kaldet Diamond-S til inspektion af sporskifterne. Målevognen klarer nemt og hurtigt inspektionen på sporskifterne, og højner samtidig sikkerheden og digitaliseringen af driftsopgaverne.

På Sund & Bælts anlæg er der 27 km dobbeltspor på Storebæltsforbindelsen og 11 km dobbeltspor på Øresund Landanlægs jernbane, herunder 85 sporskifter, som altid skal være i topform. Det stiller i høj grad krav til kvalitetssikring, drift og vedligehold, så de rejsende kan komme fra A til B uden problemer.

Fra papir til digital strømligning

ny målevogn til jernbanen sund og bælt

Billedtekst: Hidtil er målingerne lavet med et spormål, som på billedet. Med den nye målevogn forsvinder de mange fysisk krævende buk. Og samtidig samles data digitalt. Det sikrer ensartede og meget nøjagtige målinger. Foto: Strukton.

Med den nye robot Diamond-S er det muligt at måle meget nøjagtigt alle kontrolmål i et sporskifte, hver gang der inspiceres. De opsamlede data fra sporskifterne kommer ind på et SD-kort.

Indtil nu har entreprenørerne skrevet data ned fysisk på et papir og afleveret dem til en teknisk assistent, som herefter har indtastet data digitalt. De indtastede data er herefter blevet kontrolleret af en driftsleder, og hvis det er blevet godkendt, er data blevet arkiveret.

Sund & Bælt undersøger mulighederne for at kunne overføre de digitale data fra SD-kortet direkte ind i et drift og vedligeholdelsessystem.

– Ved at få data ind digitalt, giver det os stor mulighed for at forudsige, hvordan sporskifterne opfører sig. Det hjælper os bl.a. i vores langsigtede planlægning, og dermed er målevognen også et led i at optimere vores drift og vedligehold, siger Finn Bormlund, Projektleder for Data & Digitalisering i Sund & Bælt.

Målevognen er blevet leveret af den franske producent, Geismar.

Demonstration af målevognen Diamond-S

Billedtekst:  Et hold fra producenten Geismar viser Flemming Saxtorph, driftsleder i Sund og Bælt, hvordan målevognen Diamond-S virker. Her er de på Storebæltsforbindelsens anlæg. Foto: Finn Bormlund.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld