Forbindelsen binder Europa sammen

Når Ringsted-Femern Banen er klar til at blive koblet på den faste forbindelse over Femern Bælt, vil det give et stort løft til både trafik, passagerer og miljøet.

Den nye faste forbindelse under Femern Bælt binder Skandinavien sammen med resten af Europa og giver dermed en væsentlig styrkelse af jernbanen og togtrafikken landene imellem. Med 200 km/t, og i samspil med den nye bane mellemKøbenhavn og Ringsted, bliver den grundlaget for flere daglige togafgange og kortere rejsetider.

Det er planen, at der mellem Danmark og Tyskland vil være 20 persontog hver vej i døgnet  mod omkring 6 i dag. Rejsetiderne mellem København og Hamburg til blive reduceret med ca. 2 timer for den direkte forbindelse og vil dermed kun tage ca. 2 timer og 30 minutter. På strækningen København – Nykøbing Falster vil man spare 26 minutter i transporttid, og turen vil kunne gøres på 57 minutter.  Opgraderingen af jernbanen vil dermed også bidrage til et markant løft af den indenlandske togtrafik til gavn for rejsende til og fra Sydsjælland og Lolland-Falster.

Banestrækningen hjælper miljøet

Beregninger viser, at Ringsted-Femern Banen, sammen med den faste forbindelse og den nye København – Ringstedbane vil medfører reduktion i CO2-udledningen på mere end 180.000 tons om året, hvilket svarer til den udledning, som 18.000 mennesker årligt producerer. Samtidig vil miljøet blive sparet for partikler svarende til otte millioner årlige bilture i en dieselbil mellem Ringsted og Rødby, og for kvælstofoxider svarende til den årlige udledning fra små 30.000 mennesker.

Plads til flere passagertog

Den kollektive trafik mellem landsdelene har i dag trange vilkår, fordi mulighederne for at tog kan overhale hinanden er begrænsede og forsinkelserne hurtigt forplanter sig. Første skridt på vejen til bedre forhold er den nye bane mellem København og Ringsted over Køge, som åbner i 2018.

Næste skridt er Ringsted-Femern Banen, som flytter godstog til kontinentet væk fra hovedstrækningen mellem Sjælland og Jylland og dermed frigiver kapacitet på jernbanen over Storebælt. Når der bliver færre godstog over Fyn og Jylland, betyder det også, at der bliver plads til flere passagertog, som kan transportere rejsende på tværs af Danmark. Som en del af opgraderingen af Ringsted – Femern Banen  etableres der  1000 m lange overhalingssport, så passagertog kan overhale godstog.

Femern_landkort

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld