Droner og kunstig intelligens giver store besparelser på Storebælt

Sund & Bælt bruger nyt PAI-produkt (Photographic Asset Inspection), som bygger på kunstig intelligens, til at effektivisere drift og vedligehold af store infrastrukturanlæg. Det har i 2018 givet en besparelse på 35 mio. kr.

Selvom Storebæltsbroen stod færdig for mere end 20 år siden, er det ikke slut med innovationen. I de seneste år har Sund & Bælt haft fokus på at digitalisere driften af de store infrastrukturanlæg i samarbejde med eksterne teknologipartnere. I årsregnskabet for 2018 blev det tydeligt, at ny teknologi betaler sig. Sund & Bælt opnåede nemlig en besparelse på hele 35 mio. kr. på drift og vedligehold i 2018 ved hjælp af ny teknologi.

Sund & Bælt ønsker at opnå en yderligere besparelse på 2 pct. årligt på drift og vedligehold de næste fem år.

Ny algoritme forudser betonreparationer

Droner, robotter og sensorer er eksempler på den forstærkede satsning på teknologi, som Sund & Bælt har indledt for at imødekomme målet om effektiviseringsgevinster. De seneste år har Sund & Bælt haft droner flyvende rundt om Storebæltsbroen for at tage tusindvis af billeder af betonen. De indsamlede billeder og data bliver lagret i Microsofts platform Azure, hvor et nyt produkt, kaldet PAI (Photographic Asset Inspection), gennem algoritmer finder de skader i betonen, som har brug for at blive repareret.

– Beton udvikler sig ikke bare sådan hen over natten. Det går meget langsomt. Derfor er kunsten at forudsige lang tid i forvejen, hvilke skader man skal sætte ind overfor, siger Mikkel Hemmingsen, Adm. Direktør i Sund og Bælt.

Sund & Bælt ved dermed, hvilke betonskader der skal fokuseres på – og færre ingeniører behøver at kravle på broen for at inspicere den.

PAI-løsningen anvendes i Sund & Bælts daglige drift og vedligeholdelse af de store infrastrukturanlæg. Helt konkret har anvendelsen af den nye løsning resulteret i effektiviseret og forbedret inspektion af Storebæltsbroens betonoverflader.

Sund & Bælt vil dele ny AI-løsning med hele verden

Sund & Bælts digitale satsning er ikke kun udtryk for procesoptimering. Ved at gøre Storebæltsbroen til et omdrejningspunkt for arbejdet med at udvikle og anvende ny teknologi, er Sund & Bælts langsigtede ambition at dele løsningen med andre bro- og infrastrukturejere over hele verden.

PAI-løsningen med kunstig intelligens bliver kun stærkere ved fælles brug og kan nemt bruges af flere. Algoritmen, som skelner mellem og analyserer de forskellige betonoverflader, bliver kun styrket, når flere bidrager med billeder af betonoverflader. Data lærer af data. Det skaber grundlag for, at Sund & Bælt kan skabe spændende samarbejder med danske og internationale samarbejdspartnere.

Droneflyvning på ankerblokken:

Kunstig intelligens på Storebæltsbroen:

Inspektion af Storebæltsbroens beton vha. billedgenkendelse:

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld