Robotter og data skal optimere Sund & Bælts drift og vedligeholdelse

Sund & Bælt er i gang med et teknologispring, som skal sikre en mere effektiv og intelligent drift og vedligeholdelse af store infrastrukturanlæg. Koncernen er derfor ved at undersøge udviklingsmulighederne for brug af robotteknologi til blandt andet drift og vedligehold på Storebælt.

Det sker som led i en ny forretningsstrategi, hvor Sund & Bælt ønsker at digitalisere driften af de store anlæg i samarbejde med eksterne teknologipartnere.

I mange brancher er Big Data, Internet of Things, sensorer og robotter en del af hverdagen, men i bygge- og anlægsbranchen er det endnu ikke slået fuldt igennem. Det vil Sund & Bælt være med til at ændre. Sammen med innovative strategiske partnere ønsker koncernen at udvikle og anvende ny teknologi i den daglige drift og vedligeholdelse for at imødekomme målet om effektiviseringsgevinster.

Robotter inspicerer Storebæltsbroen

Det er både dyrt og kompliceret at vedligeholde store driftsanlæg. Sund & Bælt bruger lige nu i omegnen af 500 mio. kr. årligt på drift, vedligeholdelse og reinvesteringer, hvor 300 mio. kr. alene går til Storebæltsbroen. Men det er der selvfølgelig en god grund til. Hver dag passerer omtrent 35.000 bilister Storebæltsbroen, og det forventes, at antallet vil stige i fremtiden – og det vil øge behovet for drift og vedligeholdelse.

Sund & Bælts ambition er at digitalisere driften af de store anlæg bl.a. ved hjælp af droner, robotter og sensorer til indsamling af billeder og data. Det er med fokus på at opnå en besparelse på 2 pct. årligt de næste fem år. Derfor har Sund & Bælt allieret sig med strategiske partnere. Her er man netop i samarbejde med COWI i gang med droneflyvning på Storebæltsbroen, hvor der bl.a. arbejdes med billedgenkendelse til vedligehold af de 325.000 tons tunge ankerblokke. Sund & Bælt og COWI har allerede bygget en digital 3D-model af ankerblokken.

Næste skridt er at fodre en supercomputer med de indsamlede billeder og data. Derved kan den udpege de områder, hvor der er behov for vedligehold, eller hvor der er sket forandringer på ankerblokken

Viden kan deles med andre brancher

Sund & Bælts digitale satsning er ikke kun et udtryk for procesoptimering. Ved at gøre Storebælt til et omdrejningspunkt for arbejdet med at udvikle og anvende ny teknologi vil Sund & Bælt kunne dele erfaringer og viden med både danske og internationale samarbejdspartnere.

Se, hvordan robotteknologi anvendes i praksis

Droneflyvning på ankerblokken:

Sensorer på Vestbroen:

IBM fortæller om de mange muligheder, forbundet med Watson:

Pressebilleder:

 

Har du spørgsmål til video og/eller billeder, kontakt Nathalie Emsø på nae@sbf.dk eller 23 29 68 19.

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld