Højvande ved Storebælt

Broen er åben 24/7

Vinden løber ofte langs broen, og det er en fordel for bilisterne. Togene bliver stort set aldrig generet af blæsten.

Storebæltsbroen er normalt åben 24 timer året rundt, og det skal storme meget og fra bestemte retninger, før broen lukker.

Da vinden i Danmark for det meste blæser fra vest, og broen ligger i øst-vestgående retninger, er det som regel ikke noget problem selv med kraftig vind. Vinden løber nemlig lands ad broen og ikke på tværs, som ville give mange flere udfordringer med sikkerhed på broen.

I kontrolrummet, som ligger ved broens betalingsanlæg, følges både trafikken og vejrprognoserne nøje. Her kan man via avancerede vejrprognoser se 24 timer frem og varsle via fx sms, e-mail, trafikradioen og skilte ved broen, hvis der er risiko for restriktioner eller ligefrem lukning af Storebæltsbroen. Samtidig udsender DMI specielle meldinger, hvis de forudser risiko for kraftige vindstød, som også kan give farlige situationer, når man kører på så stor en hængebro som Storebæltsbroen.

Vind og regn generer ikke togene

Storebælts jernbanestrækning er åben 24 timer hele året. Jernbanestrækningen er meget lidt følsom overfor blæst og vinter. Særlige vindforhold fra nordvest og nordøst med 20 – 25 m/sek kan betyde, at strækningshastigheden på 180 km/t reguleres til 80 – 120 km/t og at der kører lidt færre el-tog. Storebælts jernbanestrækning lukkes ikke for passagertog, som køres med dieseltogsæt.

DSB og Banedanmark udsender løbende informationer om trafikforhold på Storebælts jernbanestrækning.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld