Storebæltsbroen er åben 99,85 % af tiden

Storebæltsbroen lukker kun meget sjældent, hvis der fx er for kraftig vind, trafikuheld eller nedfald af sne/is. I 2016 har broen været lukket i 1 time og 33 minutter.

Storebæltsbroen er normalt åben 24 timer året rundt, og det skal storme meget og fra bestemte retninger, før broen lukker.

Da vinden i Danmark for det meste blæser fra vest, og broen ligger i øst-vestgående retning, er det som regel ikke noget problem selv med kraftig vind. Vinden løber nemlig langs med broen og ikke på tværs, som ville give mange flere udfordringer med sikkerhed på broen.

Nøje kontrol i overvågningsrummet

I kontrolrummet, som ligger ved broens betalingsanlæg, følges både trafikken og vejrprognoserne nøje. Her kan man via avancerede vejrprognoser se 24 timer frem og varsle via fx sms, e-mail, trafikradio og skilte ved broen, hvis der er risiko for restriktioner eller ligefrem lukning af Storebæltsbroen. Samtidig udsender DMI specielle meldinger, hvis de forudser risiko for kraftige vindstød, som også kan give farlige situationer, når man kører på så stor en hængebro som Storebæltsbroen.

Der er helt fast regler for, hvornår bilisterne på broen advares mod storm og blæst og måske ikke får lov at køre over broen.

Læs mere om, hvor grænsen går, før Storebæltsbroen lukker pga. vind.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld