Strøm til 16.000 parcelhuse

Havmøllerne producerer langt mere strøm end Sund & Bælt kan bruge selv. Resten går ud i el-nettet.

I december 2009 blev de syv store vindmøller, som udgør Sprogø Havmøllepark og som er en del af Storebæltsforbindelsen, sat i drift. Samtidig var København vært ved FN’s store klimakonference, COP 15. Havmøllerne begyndte altså at snurre i de dage, hvor miljøeksperter fra hele verden fløj til Danmark for at diskutere klima. Åbningen af havmølleparken blev på den måde et symbol på de mange initiativer, som virksomheder og institutioner selv kan tage mod en grønnere verden.

Hver af de syv møller kan yde tre megawatt. Parkens samlede effekt er ved fuld last 21 megawatt og møllerne producerer årligt 66 mio. kWh, svarende til det årlige elforbrug i mere end 16.000 parcelhuse.

[windmills]

Sund & Bælts forbrug til drift af egne anlæg ligger på cirka 10 mio. kWh om året, og dermed producerer møllerne en betydelig ekstra mængde miljørigtig strøm, som ledes ud i el nettet og kanaliseres videre til forbrugere gennem Energinet.dk’s transmissionssystem.

Separat fra handel med den fysiske strøm foregår handlen med grønne certifikater, de såkaldte VE-beviser. De udstedes for hver kWh, vindmøllerne producerer, og dokumenterer oprindelse af produktion fra vedvarende energikilde. De grønne certifikater udstedes på baggrund af et EU-direktiv og håndteres i Danmark af Energinet.dk

Sund & Bælt beholder grønne certifikater svarende til de 10 mio. kWh om året til at dække eget elforbrug. Resten af certifikaterne sælges videre til tredje part gennem Vindenergi Danmark. Ved at købe et grønt certifikat på en specifik energimængde kan en virksomhed eller en kommune dokumentere, at de har betalt for at få produceret vedvarende energi, der svarer til deres eget energiforbrug.

Det er salg af overskydende strøm som dækker anlæg og finansiering af vindmøllerne i de 25 år, som er deres beregnede levetid.