Viden omViden om

Ny teknologi til drift og vedligehold af jernbaneanlæg

Sensorer på Storebæltsbroens jernbane er et eksempel på den forstærkede satsning på teknologi, som Sund & Bælt udfører for at imødekomme målet om effektiviseringsgevinster. Sund & Bælt anvender i dag Big Data og kunstig intelligens. Dermed kan tekniske anlæg selv ”kalde”, når der er behov for vedligehold, og før driftsforstyrrende fejl indtræffer.

Sund & Bælt har opsat sensorer i skinnerne, som indhenter data fra jernbanen, der kan give direkte besked, hvis jernbanen skal vedligeholdes. Det giver en besparelse på en del timers manuelt vedligeholdelsesarbejde, da en medarbejder ikke med regelmæssige mellemrum skal ud på jernbanen for manuelt at måle sporets beliggenhed. Installationen bidrager dermed til effektivisering og besparelse.

– Opsætningen af sensorer og indsamling af data gør, at man ved hjælp af kunstig intelligens kan sammenkøre data for at finde frem til de årsagssammenhænge, som man ikke kan se med det blotte øje, fortæller Nils Blom Salmonsen, Teknisk chef for Jernbanetekniske anlæg i Sund & Bælt.

Sensorerne kan bl.a. måle, om der kommer sætninger eller vridninger i sporet, som kræver vedligehold, og det giver tidsbesparelser. Samtidig sparer Sund & Bælt mandskab til overvågning ved udgravninger tæt på sporet, da systemet klarer overvågningen.

Effektivisering af sporskiftevarme

I dag anvender Sund & Bælt automatisk styring – også kaldet intelligent overvågning – af sporskiftevarmen.

Implementeringen af sporskiftevarmen er sket over en tofaset implementering. Den første fase af implementeringen er sket ved brug af thermograferingsudstyr, som kontrollerer funktionaliteten i sporskiftet. Thermograferingsudstyret viser, om varmen fungerer efter hensigten og derved undgås tidsforbrug på at skille transformerkassen manuelt for kontrol. Sporskiftevarmen måles nu via thermograferingsudstyret.

I den anden fase styres sporskiftevarmen via intelligent overvågning, kaldet System 2000. Sund & Bælt kan tilgå systemet via en webbrowser, og det giver tidsmæssige besparelser sammenlignet med den manuelle styring. Samtidig kan systemet varsle om tekniske fejl, så snart de opstår. Dermed kan der igangsættes fejlretning, inden det er til gene for trafikafviklingen af jernbanen.

Etableringen af System 2000 giver en mere intelligent styring af sporskiftevarmen og herigennem energimæssige gevinster, da varmen kobles til, når der er behov, eller når der kommer varslinger om vejrforhold, der kan have en betydning. Erfaring viser, at der kan spares op imod 50 pct. af energiforbruget på sporskiftevarmen.

System 2000 blev etableret i efteråret 2017 på Storebæltsforbindelsen og i 2018 på Øresund Landanlæg. Det betyder, at sporskiftevarmen bliver tændt og slukket automatisk fra en central server og på baggrund af lokale vejrdata.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld