Vi kører mere – og betaler mindre

Storebæltsforbindelsen er i dag blevet en uundværlig del af danskernes mobilitet, og måden vi tænker transport på. Trafikken er steget eksplosivt.

Det er blevet markant hurtigere at krydse Storebælt, det er altid en særlig oplevelse at køre over forbindelsen, og så kan vi selv bestemme, hvornår vi vil køre. Det har betydet meget for vores opfattelse af, hvor tæt vi bor på hinanden og vores muligheder for at rejse frit, ligesom erhvervslivet kan tænke i helt nye baner, når det gælder placering af virksomheder og logistik.

Siden åbningen af motorvejen i 1998 er trafikmængden da også vokset langt mere end forventet, og i 2018 blev der sat flere nye rekorder for antallet af biler på Storebælt, bl.a. flest biler på et år, på en måned, på en uge, på et døgn og flest biler på en enkelt time. August blev den største måned med 1.283.225 køretøjer, mens 12. august blev den hidtil største dag med 52.938 køretøjer. 2018 bød også på en ugerekord på 298.039 køretøjer i uge 26 og en timerekord 26. december på 5.662 køretøjer.

I alt krydsede 13.029.955 køretøjer Storebælt i 2018, og det er en stigning på 2,0 pct. over rekorden fra 2017.

Set over hele 2018 passerede 35.699 køretøjer i gennemsnit broen hver dag. Heraf var 31.508 personbiler, 4.058 lastbiler og 133 busser.

Den samlede trafik på Storebælts jernbanestrækning er faldet med 1,0 pct. i forhold til 2017 og udgjorde 49.708 antal tog. Der er i dag cirka 21.344 togpassagerer, der krydser Storebælt dagligt. Det er dobbelt så mange, som før den faste forbindelse åbnede.

Det er ikke kun blev hurtigere, men også billigere at kommer over Storebælt. I efteråret 2017 besluttede regeringen at nedsætte prisen for at passere Storebælt for dem, der benytter automatisk betaling.  De lavere priser betyder, at det i dag koster det 193,80 kr. at passere broen i bil med automatisk betaling i form af PayByPlate eller BroBizz. I 1998 kostede samme tur med færgen 335 kr.  svarende til 472 kr. i dagens priser – prisen er altså halveret.

Det er broafgiften for at benytte vejforbindelsen og afgifter fra jernbanedriften, der finansierer Storebæltsforbindelsen. Priserne fastsættes af ejeren, det vil sige den danske stat.

Årlig trafikudvikling i pct. på Storebælt

2017-18 2016-17 2015-16
Personbiler 1,7 2,8 4,4
Lastbiler 3,6 4,8 4,3
Busser 11,9 -2,2 10,5
I alt 2,0 3,0 4,4


Trafik pr. døgn på Storebælt

2018 2017 2016
Personbiler 31.508 30.977 30.126
Lastbiler 4.058 3.917 3.736
Busser 133 119 121
I alt 35.699 35.013 33.983
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld