Vi kører mere – og betaler mindre

Storebæltsforbindelsen er i dag blevet en uundværlig del af danskernes mobilitet, og måden vi tænker transport på. Trafikken er steget eksplosivt.

Det er blevet markant hurtigere at krydse Storebælt, det er altid en særlig oplevelse at køre over forbindelsen, og så kan vi selv bestemme, hvornår vi vil køre. Det har betydet meget for vores opfattelse af, hvor tæt vi bor på hinanden og vores muligheder for at rejse frit, ligesom erhvervslivet kan tænke i helt nye baner, når det gælder placering af virksomheder og logistik.

Siden åbningen af motorvejen i 1998 er trafikmængden da også vokset langt mere end forventet, og i 2016 blev der sat fem nye rekorder for antallet af biler på Storebælt: flest biler på et år, på en måned, på en uge, på et døgn og flest biler på en enkelt time. Juli blev den største måned med 1.232.571 køretøjer, mens den 7. august blev den hidtil største dag med 50.650 køretøjer. 2016 bød også på en ugerekord på 291.054 køretøjer i uge 25 og en timerekord d. 26. december på 5.344 køretøjer.

I alt krydsede 12.437.748 køretøjer Storebælt i 2016, og det er en stigning på 4,4 pct. over rekorden fra 2015, hvis årets skuddag tælles med.  Selvom det både er erhvervslivet og familier, der udnytter den hurtige transport, har det i 2016 især været ferie- og fritidstrafikken, der drev væksten på Storebælt.

Set over hele 2016 passerede 33.983 køretøjer i gennemsnit broen hver dag. Heraf var 30.126 personbiler, 3.736 lastbiler og 121 busser.

Den samlede trafik på Storebælts jernbanestrækning er faldet med 1,7 pct. i forhold til 2015 og udgjorde 47.698 antal tog. Der er i dag cirka 21.500 togpassagerer, der krydser Storebælt dagligt. Det er dobbelt så mange, som før den faste forbindelse åbnede.

Prisen for at krydse Storebælt er i dag det halve af, hvad det kostede, da færgerne sejlede. Da den sidste færge stævnede ud i 1998, kostede det 335 kr. for en personbil, hvilket i dagens priser svarer til 474 kr. Til sammenligning koster det 240 kr. at køre over Storebæltsbroen. Hertil kommer forskellige rabatprodukter, der gør det muligt at spare mellem 60 og 190 kr. på en returbillet afhængig af, hvornår man kører, og hvor længe man er væk.

Prisen for at benytte forbindelsen er flere gange sat ned, senest i forbindelse med en politisk aftale fra 2005, hvor prisen blev reduceret fra 250 kr. til 200 kr.

Det er broafgiften for at benytte vejforbindelsen og afgifter fra jernbanedriften, der finansierer Storebæltsforbindelsen. Priserne fastsættes af ejeren, det vil sige den danske stat.

Årlig trafikudvikling i pct. på Storebælt

2015-16 2014-15 2013-14 2012-13
Personbiler 4,4 4.8 4,1 -0,1
Lastbiler 4,3 1,6 7,0 1,9
Busser 10,5 49,3 2,2 11,4
I alt 4,4 4,6 4,4 0,2


Trafik pr. døgn på Storebælt

2016 2015 2014 2013
Personbiler 30.126 28.857 27.529 26.450
Lastbiler 3.736 3.581 3.525 3.295
Busser 121 110 74 72
I alt 33.983 32.548 31.128 29.817